Conceptes bàsics de màrqueting digital

Compartir

Et serà molt útil dominar els conceptes següents de cara al posicionament i la visibilitat del teu negoci a Internet. Pren nota:

CTR

“Clic Throught Rate” Relació entre les vegades que un determinat resultat es mostra (ja sigui un anunci de pagament o resultat en un cercador) i les vegades que es fa clic. Així, per exemple, un anunci que es mostri 100 vegades al dia i rebi cinc clics diaris de la mateixa pàgina tindrà un CTR del 5%

CPM

Representa el cost per mil impressions d’un anunci. És a dir, el preu d’aparèixer imprès mil vegades a la pàgina web on es publicita. L’anunciant proposa el nombre d’ocasions en les quals vol que el seu missatge aparegui a la pàgina i sobre la base d’això estableix un preu per cada mil impressions. Per exemple, si una pàgina web té un preu de 10 € per cada mil impressions i l’anunciant sol·licita 100.000, el cost de la campanya serà de 1000 €

CPC

“Cost per clic” L’anunciant paga una quantitat a negociar per cada vegada que l’usuari fa clic en l’anunci. El sistema més reconegut de CPC és Google Adwords, on els anunciants poden suggerir el preu que pagaran per clic. Els anuncis de Facebook també estan cobrant gran rellevància gràcies a la seva notable eficiència per cost i el seu depurat grau de segmentació.

CPA

El cost per acció va més enllà del clic i requereix d’una acció de l’usuari perquè es produeixi pagament de l’anunciant: subscripció a una llista, descàrrega de programari, compra de producte, etc. El CPA sol tenir un cost més elevat que altres mètodes de mesurament.

ROI

“Tornada de la inversió” El característic d’aquesta mètrica és que ens permet quantificar econòmicament l’èxit de la nostra campanya en relació a l’invertit. El ROI mesura les vendes i costos en funció d’un temps transcorregut i d’una atribució de font de tràfic.

Per exemple, comptem amb un pressupost de 300 € per a publicitat i decidim invertir 200 en Google i 100 en Yahoo. Establim que invertirem 300 € en aquelles campanyes que ens lliurin una tornada d’inversió del 40% al mes. Transcorregut aquest temps, Google ens porta una tornada de 70 € (ROI 35%) mentre que amb Yahoo recuperem solament 40 € (ROI45%) Dels 300 € hem recuperat 115 €, un ROIde campanya total del 38%. No s’ha aconseguit l’objectiu.

Aquestes dades ens ajudaran a prendre millors decisions i optimitzar el pressupost d’acord als objectius de l’empresa.

FUNNEL DE VENDA

Mostra, en forma d’embut, del recorregut que segueix l’usuari des de la seva captació a la transacció final.

LEAD

Un lead és un usuari que ha facilitat les seves dades (generalment emplenant un formulari en una landing page) a canvi d’obtenir alguna cosa, ja sigui un producte o informació. El lead és el primer pas en el funnel de venda.

Últimes entrades de Arnau Sanz Ardanuy (Veure'ls tots)