La contaminació minva la intel·ligència

polucio-a-la-xina
Compartir

La contaminació atmosfèrica no només és perjudicial per als nostres pulmons i el nostre cor, sinó que també podria fer-nos menys intel·ligents.

Un estudi recent ha revelat que a la Xina les persones grans que s’han exposat a la contaminació durant un llarg període de temps podrien haver vist reduïda la seva capacitat cognitiva (aspectes com la seva facilitat per a parar esment, recordar coneixements adquirits en el passat i generar nova informació), després de sotmetre’s a proves verbals i matemàtiques. A mesura que s’envelleix, el vincle entre la mala qualitat de l’aire i la deterioració mental es fa més forta.

Existeixen proves convincents que la pol·luciió (especialment les partícules més petites i invisibles) danya el cervell tant dels humans com dels animals. La contaminació produïda pel trànsit s’associa a la demència, als comportaments delictius en adolescents i al desenvolupament cerebral deficient en nens que acudeixen a col·legis envoltats d’una gran contaminació.

En l’anàlisi realitzada amb animals, els ratolins exposats a la contaminació urbana durant quatre mesos van mostrar funcions cerebrals reduïdes i inflamació en les principals regions cerebrals, la qual cosa significa que els teixits es van alterar a causa dels estímuls nocius produïts per la mala qualitat de l’aire.

Nanopartícules letals

Encara no sabem quins aspectes del còctel de partícules produïdes per la contaminació atmosfèrica (tals com la grandària, la quantitat o la composició) contribueixen de manera més agressiva a la deterioració cerebral registrada. No obstant això, les proves apunten al fet que les nanopartícules contaminants podrien ser una de les causes.

Aquestes partícules tenen una grandària 2.000 vegades menor que el diàmetre d’un cabell humà i es poden desplaçar per tot el cos pel torrent sanguini una vegada que han estat inhalades. Podrien, fins i tot, arribar al cervell directament a través dels nervis olfactoris, els encarregats de proporcionar al cervell informació sobre les olors. Això faria que les partícules eludissin la barrera hematoencefàlica, que protegeix al cervell dels components nocius que circulen pel torrent sanguini.

Les mostres analitzades de cervells de persones mortes que vivien a Ciutat de Mèxic i Manchester, metròpolis totes dues amb un alt nivell de pol·lució, van mostrar signes típics de la malaltia d’Alzheimer. Les proves van trobar grups de fragments de proteïnes anormals (plaques) entre les cèl·lules nervioses, inflamació i una gran abundància de nanopartícules riques en metalls (ferro, coure, níquel, platí i cobalt).

Aquestes nanopartícules riques en metalls són semblades a les que podem trobar en la contaminació urbana, que es produeix per la combustió del petroli i altres combustibles i pel desgast de motors i frens. Aquestes nanopartícules tòxiques sovint s’associen amb altres compostos perillosos, com els hidrocarburs poliaromàtics que es produeixen de manera natural en els combustibles fòssils i que poden causar dany renal i hepàtic i fins i tot càncer.

polucio-a-la-xina

La Xina és el país més contaminat del planeta Terra

La inhalació repetida d’aquestes nanopartícules pot generar una gran quantitat d’efectes negatius en el cervell, entre els quals s’inclou la inflamació crònica de les cèl·lules nervioses. En respirar aire contaminat, activem les cèl·lules immunes del cervell (micròglies), que en emetre la seva resposta per a defensar-se poden produir la formació d’unes perilloses molècules anomenades espècies reactives d’oxigen, que a un nivell elevat podrien causar el deteriorament i la mort de les cèl·lules.

La presència de ferro en l’aire podria accelerar aquest procés. Les nanopartícules riques en metalls (magnetites) estan associades de manera directa a la formació de plaques en el cervell, i poden augmentar la toxicitat de les proteïnes anormals trobades en el centre de les plaques. Les anàlisis post mortem de cervells de persones que patien Alzheimer i Parkinson mostren que l’activació microglial és comuna en aquestes malalties degeneratives.

L’últim estudi sobre el vincle entre la contaminació i la disminució de la intel·ligència, juntament amb les proves de les quals disposem sobre la relació entre la contaminació i la demència, converteixen la necessitat de reduir contundentment la pol·lució en un assumpte prioritari. Una combinació de canvis en la tecnologia, la legislació i la gestió dels vehicles a escala global proporcionaria un camí alternatiu que faria que la nostra salut no es ressentís.

Maneres de sobreviure

Mentrestant, podem fer alguna cosa per a protegir-nos de la mala qualitat de l’aire. Limitar l’ús de l’automòbil i substituir-lo per la bicicleta o per un passeig redueix la contaminació. Una conducció eficient, prescindint d’accelerades i frenades i evitant viatjar en les hores punta pot ajudar a rebaixar les emissions. Finalment, mantenir les finestretes tancades i reciclar l’aire dins de l’habitacle del vehicle durant un embús ens protegirà (encara que sigui en part) de la contaminació.

Els nens petits són els més vulnerables, ja que els seus cervells estan encara en desenvolupament. Molts col·legis es troben prop de carreteres principals, per la qual cosa reduir substancialment la pol·lució en aquestes zones és imprescindible. Petites accions, com la plantació d’arbres que atrapen les partícules prop de carreteres i col·legis, podrien resultar de gran ajuda.

La contaminació a l’interior dels habitatges també pot ocasionar problemes de salut, per la qual cosa és necessari ventilar mentre es cuina. El foc, tant interior com exterior, és una font considerable de partícules contaminants; de fet, les estufes de llenya produeixen un gran percentatge de la contaminació exterior durant l’hivern. Utilitzar fusta seca i una estufa qualificada d’ecològica és fonamental per a no generar una zona contaminant al voltant de la llar. I, si viu en una casa amb ventilació natural situada al costat d’una carretera concorreguda, és millor habitar les zones posteriors i més altes de l’habitatge per a reduir l’exposició diària a la contaminació.

El que és bo per al cor és bo per al cervell, per la qual cosa mantenir la ment activa i estimulada, ingerir una dieta rica en antioxidants i mantenir-se en bona forma pot augmentar la nostra capacitat de recuperació. Però ja que no coneixem amb exactitud els mecanismes pels quals la contaminació infligeix tant mal al nostre cervell (ni com podem reduir els seus efectes), la millor manera de protegir-nos és evitar en la mesura que sigui possible l’exposició a la contaminació.

Barbara Maher, Professor, Environmental science, Lancaster University

Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegeix l’original.

Gemma
Etiquetes: