Guia de la Ràdio a Catalunya: tot el que has de saber sobre emissores, tipologies i audiències

Compartir

EMISSORES PÚBLIQUES I PRIVADES
En primer lloc hem de distingir les tipologies de ràdio existents segons la seva titularitat.
A Catalunya coexisteixen dos models d’emissores: públiques, gestionades per l’estat espanyol, Generalitat de Catalunya, Ajuntaments o consorcis comarcals, i privades comercials, gestionades per empreses, societats i grups de comunicació privats.
Quan parlem d’emissores privades de ràdio mai utilitzem el terme propietat o propietari sinó d’adjudicatari, perquè l’espectre radioelèctric utilitzat, (freqüències) és propietat de l’Estat Espanyol. Aquest cedeix la seva explotació mitjançant concurs que convoca, en el cas de Catalunya, la Generalitat a través del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que vetlla pel compliment dels compromisos concursals. En cas d’incompliment d’aquests compromisos, l’adjudicatari pot perdre la llicència d’operador.
TIPOLOGIES PER CONTINGUTS
1.- RÀDIO GENERALISTA: Espais informatius, magazines contenidors de temes d’actualitat, tertúlies, esports i retransmissions esportives, programes de servei públic, noves tendències, participació popular, humor, etc.
2.- RÀDIO TEMÀTICA MUSICAL: 24 hores de música. En aquest apartat s’ofereixen diversitat de formats que cerquen audiències específiques i fragmentades per franges d’edat segons el pla de màrqueting de cada emissora. Novetats discogràfiques en alta rotació, música contemporània per adults que acull èxits dels any 70, 80, 90 i posteriors i emissores especialitzades només en música espanyola. Totes les emissores musicals presents a Catalunya, en virtut d’allò que disposa l’actual Llei de l’Audiovisual de Catalunya, inclouen en les seves programacions quotes de música cantada en català adaptant-se a la seva diversitat d’estils.
3.- RÀDIO TEMÀTICA INFORMATIVA: Emissores dedicades totalment a la producció de notícies, nacionals, estatals, internacionals i espais monogràfics sobre temes d’actualitat. A Catalunya conviuen dos formats diferenciats: actualitat en general i actualitat esportiva específica.
4.- RÀDIO DE PROXIMITAT: A Catalunya es dona un fenomen únic. Més de 200 municipis catalans disposen d’emissora de ràdio de titularitat i gestió municipal, -ajuntaments, diputacions i consorcis comarcals). El seu objectiu és donar cabuda a l’actualitat del poble, vila o ciutat. Amb unes plantilles molt reduïdes incorporen col·laboradors de diverses entitats cíviques i culturals. Moltes d’aquestes emissores formen part de la

Xarxa de Comunicació Local que ofereix continguts més generalistes que ajuden a completar la graella de 24 hores.
ELS ESTUDIS D’AUDIÈNCIA
El sistema de mesura de les audiències de la ràdio a Catalunya i Espanya és l’EGM, Estudio General de Medios, que elabora l’AIMC, Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, amb seu a Madrid. L’AIMC està constituïda per un conglomerat d’empreses de comunicació agrupades en dos estaments: un que integra els anunciants, agències de publicitat i de compres a mitjans, consultors i assessors.
L’altre estament el constitueixen els mitjans de comunicació i els exclusivistes en publicitat. Tots el integrants tenen veu i vot a l’assemblea general que deriva en una junta directiva i una comissió tècnica. Tots els càrrecs estan sotmesos a rotació. L’estructura permanent depèn d’un equip executiu de professionals contractats. El finançament es distribueix, equitativament, entre els components dels estaments amb una quota fixa i un percentatge en relació a l’audiència de cada mitjà. Tot el procés d’elaboració de l’estudi està auditat externament.
COM OBTÉ L’EGM LES DADES D’AUDIÈNCIA?
Les dades d’audiència s’obtenen amb la realització de tres onades anuals de recollida de dades.
Exemple del present 2018:
1a. Onada, recollida de dades entre el 10 de gener i el 20 de març, publicació 18 d’abril
2a. Onada, recollida de dades entre el 4 d’abril i el 12 de juny, publicació 27 de juny
3a Onada recollida de dades entre el 5 de setembre i el 13 de novembre, publicació 29 de novembre. (Pendent)
La recollida de dades s’elabora combinant dues metodologies:
L’entrevista personal, Face to face, qüestionari que inclou les preferències d’ús de la ràdio, la premsa en totes les seves variants, la televisió en tots els seus formats, Internet, publicitat exterior i aspectes de consum i modus de vida. La durada aproximada és de 60 minuts. Entrevista telefònica que completa les preferències del mitjà ràdio.
La selecció i distribució dels entrevistats es genera en base a la mostra censal de persones més grans de 14 anys.
A Catalunya es realitzen 4.500 entrevistes personals face to face, 6.000 telefòniques i un complement extensiu de 12.000 entrevistes telefòniques afegides, fruit d’un acord entre els sectors radiofònics públic i privat de Catalunya -EGM Catalunya- que permet obtenir dades comarcals a diferència d’Espanya, que només obté distribució provincial. El sobre cost de l’ampliació de l’EGM Catalunya es reparteix equitativament entre totes les emissores del país. El total d’entrevistes es divideix per les tres onades anuals.

L’EGM només recull, però, l’audiència de les emissores agrupades en cadena, és a dir, dues o més freqüències que comparteixin marca i un percentatge d’emissió conjunta al cap del dia. És per això que les emissores de proximitat de titularitat pública queden excloses de l’estudi.
A banda dels índex d’audiència directa, l’EGM ofereix múltiples dades:
Audiència per programes, audiència per territori concret: comarques, capitals de demarcació, vegueries, per tipologia social, habitat, ubicació del oïdor: casa, feina vehicle, Internet etc. La complexitat i extensió de les seves bases de dades permeten l’elaboració posterior d’informes personalitzats de consum intern per part dels mitjans: radio, premsa, publicitat etc.

TIPOLOGIES DE LA RÀDIO A CATALUNYA I ÍNDEX D’AUDIÈNCIA

Ràdio generalista

Audiències 2a. ONADA
de dilluns a divendres 2018

RAC 1 892.000
CATALUNYA RÀDIO 614.000
CADENA SER 328.000
COPE 169.000
ONDA CERO 158.000
RADIO NACIONAL 132.000
RADIO 4 7.000

Ràdio temàtica musical
LOS 40 342.000
FLAIXBACK 246.000
FLAIX 214.000
CADENA 100 201.000
CADENA DIAL 197.000
EUROPA FM 183.000
RAC 105 170.000
ROCK FM 156.000
RÀDIO TELE TAXI 156.000
M 80 94.000
KISS FM 83.000
MÁXIMA 56.000
MELODIA 54.000
RADIO 3 52.000
RADIO OLÉ 39.000
CATALUNYA MÚSICA 30.000
RÀDIO ESTEL 16.000
ICAT FM 16.000
RADIO MARINA 13.000

Ràdio temàtica informativa
CAT. INFORMACIÓ 106.000
RADIO MARCA 43.000
RADIO 5 12.000