Com calcular la nota de tall [Fórmula MATEMÀTICA]

calcular-la-nota-de-tall
Compartir

 

 

Un dels moments més estressants de la vida de tot estudiant són els exàmens de Selectivitat. No obstant això, es pot sortir airós d’aquesta situació gràcies a una sèrie de metodologies i tècniques d’estudi. Una vegada superades aquestes proves, i només si hem aprovat, arribarà el gran dilema: Què vull estudiar? Tindré la nota necessària per a això? En quines carreres queden places lliures després de la Selectivitat de Setembre 2018? Però, com calcular la nota de tall per a l’Accés a la Universitat? A YCOM t’aclarim tots els teus dubtes.

Calcular la nota de tall per la Universitat

És cert que la nota de Selectivitat és un element important per poder saber a quina facultat pots optar o quines carreres pots estudiar. No obstant això, no és l’única important. Aquestes són les que has de tenir en compte:

  1. Nota de Selectivitat: Aquí s’ha de fer la mitjana aritmètica de la Fase Obligatòria. És imprescindible tenir, com a mínim, un 4 en totes les assignatures de la Fase Obligatòria. Però, Com es calcula? Només hauràs de sumar totes les notes que has obtingut i dividir-les entre el total d’assignatures.
  2. Nota ponderada de la Fase Voluntària: Aquesta nota dependrà del centre i de la carrera que vulguis fer. Has de multiplicar la nota obtinguda per 0,1 o 0,2 i, a continuació, sumar els resultats a la nota obtinguda  a la Selectivitat (EvAU) i Batxillerat.
  3. Nota de Batxillerat: És la mitjana que s’obté al llarg dels dos cursos de batxiller. Per calcular-la, només hauràs de sumar les notes de cada assignatura que has cursat al llarg dels dos anys que dura aquesta etapa i, a continuació, dividir-les entre el total de matèries cursades.

Com sempre és més fàcil veure-ho tot amb casos pràctics, a continuació et posarem un exemple típic d’un estudiant.

Nota de Selectivitat

Com t’hem comentat, la nota de Selectivitat (EvAU) es calcula amb la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la Fase Obligatòria, arrodonida a la mil·lèsima més propera.

Per superar-la, és imprescindible treure un quatre de mitjana.

Així, un alumne que tingués un 7,20 en el primer exercici; un 7 en el segon exercici; un 4 en el tercer exercici; i, finalment, un 6,10 en el quart exercici, calcularia la seva puntuació de la següent forma: 7,2+7+6,10+4=24,30/4=6,075

Qualificació Accés a la Universitat (CAU)

Una vegada obtens la nota de Selectivitat (i el resultat ha estat major a 4), hauràs de fer una mitjana ponderada amb la nota de Batxillerat per esbrinar quin és la teva Qualificació d’Accés a la Universitat (CAU).

La fórmula és la següent: Qualificació d’Accés a la Universitat (CAU) = (0,4 x Nota mitjana dels exàmens de la fase obligatòria de la Selectivitat) + (0,6 x Nota mitjana del batxillerat)

D’aquesta forma, la puntuació màxima de CAU serà de 10 punts. Això sí, si aquest resultat és igual o superior a 5 punts, podràs accedir a la Universitat. A més, és important recordar que aquesta qualificació és per sempre, és a dir, perdura en el temps.

Nota d’Admissió

El primer que cal dir és que aquí entra en joc la Nota ponderada de la Fase Voluntària, és a dir, que no és obligatori fer aquests exàmens. Amb això ens referim al fet que, si decideixes no presentar-te, la teva Nota d’Admissió serà igual que la teva CAU.

La puntuació màxima que podràs obtenir dins de la Fase Voluntària és 4 (us recordem que de la CAU és 10), per la qual cosa en total podràs tenir un màxim de 14 punts.

Les qualificacions de les assignatures a les quals et presentis aniran de 0 a 10 (amb dues xifres decimals) i, com a mínim, hauràs de treure un 5.

La puntuació que obtinguis en cada matèria es multiplicaran per 0,2 si la Universitat a la qual vulguis accedir creu que és “prioritària” i per 0,1 si l’ha designat com “no prioritària”. A més, si decideixes examinar-te de més de dues matèries només tindran en compte les teves dues millors xifres.

Per tant, hi ha dues fórmules per calcular la teva Nota d’Admissió:

  1. Si et presentes només a la Fase obligatòria:

    Nota d’admissió = 0,6 x NMB (Nota Mitjana de Batxillerat) + 0,4 x Selectivitat (Nota Fase Obligatòria)

  2. Si et presentes a Fase Obligatòria i Voluntària:

Nota d’admissió= 0,6 x NMB (Nota Mitjana de Batxillerat) + 0,4 x Selectivitat (Nota Fase Obligatòria) + A x M1 + B x M2

En el segon cas, A i B són els paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2) de les matèries de la Fase Voluntària. Per la seva banda, M1 i M2 seran les qualificacions que has obtingut en les dues matèries a les quals t’has presentat.

Exemple

Però, igual que abans, anem a posar un exemple perquè tot sigui més fàcil d’assimilar.

Seguint amb el cas anterior, posem que nota de Batxillerat d’aquest alumne és de 7,20, i la nota de la Fase General que ha obtingut és de 6,07.

La seva Nota d’Admissió abans de presentar-se a la Fase Voluntària serà: 0,6 x 7,20 + 0,4 x 6,07 = 6,74 punts.

A més, es presenta a la Fase Voluntària i obté un 8,1 en la Matèria 1 (Prioritària) i un 7,5 en la Matèria 2 (No prioritària).

Així, afegirem a la fórmula anterior: 6,74 + 8,1 x 0,2 + 7,5 x 0,1 = 9,09 punts de Nota d’Admissió.

Ho has de saber! Aquesta qualificació és especialment important si pretens entrar en una Universitat pública, ja que aquestes compten amb un límit de places i l’únic criteri perquè un estudiant o un altre entri és aquesta eina.

Com calcula la nota de tall?

La Universitat rep totes les sol·licituds d’alumnes que volen estudiar aquesta carrera i les ordena de més a menys nota. Així, va donant places a aquells estudiants que compten amb millor qualificació de Nota d’Admissió.

D’aquesta forma, l’últim alumne admès es converteix en la Nota de Tall per a aquesta carrera, universitat i any i s’usa en el següent curs com a estimació.

Ara ja saps que no és tan difícil calcular la nota de tall tu mateix/a amb aquestes infal·libles fórmules matemàtiques! Bona sort!

Gemma