Com demanar la Targeta Sanitària Europea ─ 4 PASSOS

unio-europea
Compartir

Quan decidim viatjar a qualsevol país de la Unió Europea, sigui de vacances o per altres motius, se’ns planteja una qüestió que pocs es paren a pensar realment si de debò és necessari. Segurament, alguna que una altra vegada ens hagi passat que anem de viatge i una vegada allí ens hem posat malalts! Per rebre una atenció mèdica correcta i adequada és necessari tenir la Targeta Sanitària Europea.

La Targeta Sanitària Europea és individual i certifica el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries des d’un punt de vista mèdic durant una estada temporal en qualsevol dels països integrants de la Unió Europea i a Suïssa. I a YCOM t’expliquem com demanar la Targeta Sanitària Europea

Què és i què cobreix la TSE?

La targeta sanitària europea (TSE) és un document que pot sol·licitar qualsevol ciutadà europeu al seu respectiu país i dóna dret a rebre atenció sanitària a qualsevol país membre de la Unió Europea i Suïssa, de forma gratuïta o pagant, però sent les despeses reemborsades posteriorment en aquest últim cas.

Cal tenir en compte, però, que, en alguns casos, hauràs d’assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l’assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l’Estat al que et desplaces. Aquests imports no són reintegrables. En el cas que la TSE no fos acceptada al país d’estada, pots dirigir-te a la xarxa SOLVIT servei gratuït per a la resolució de problemes entre administracions que apliquen els Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Fins a quan és vàlida la TSE?

En cas de fer-te resident a un altre país, la targeta perdrà la seva validesa i t’hauràs de regir per les normes del sistema sanitari del país on estiguis, amb les mateixes cobertures i condicions que qualsevol  altre resident d’aquest estat.

  • El que no cobreix aquesta targeta és el fet de traslladar-te a un país membre amb l’única intenció i finalitat de rebre un tractament mèdic concret.
  • Si estàs més de 3 mesos fora d’Espanya, s’entendrà que t’hauries d’haver registrat ja com a resident a un altre país, per la qual cosa a partir d’aquests 3 mesos, pot ser que la targeta no et valgui encara que no hagi caducat.
  • En cas que hagis d’estar més de 3 mesos per un treball temporal o estudis, hauràs de comunicar-ho a l’hora de treure-te-la perquè que sigui vàlida. En aquests casos deus emplenar un formulari diferent del que et donen normalment.

4 passos per demanar la Targeta Sanitària Europea

  1. Sol·licitar cita prèvia a la pàgina oficial de la Tresoreria general de Seguretat Social (TGSS).
  2. Acudir en la data i hora prevista de la nostra cita a l’oficina més propera dels Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) o a les Adreces Provincials o Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  3. Emplenar la sol·licitud que et faciliten una vegada que et presentis en les oficines de TGSS.
  4. Una vegada realitzat el tràmit amb la documentació necessària, es procedirà a l’expedició de la targeta sanitària Europea.

Una altra opció també és realitzar el tràmit per Internet, emplenant la sol·licitud a través de la pàgina de Seguretat Social. Una vegada completada i enviada la sol·licitud, en un termini no superior a 10 dies, rebràs la TSE de forma totalment gratuïta, al domicili que figuri a les Bases de dades de la Seguretat Social pel que és requisit imprescindible tenir actualitzat aquesta dada.

Si has deixat la teva adreça de correu electrònic, en 24 hores hauries de rebre un correu amb assumpte Sol·licitud de Targeta Sanitària Europea i amb el número de la teva petició!

Documentació necessària per a la Targeta Sanitària Europea

També ho pots sol·licitar a través d’internet. Per a aquesta sol·licitud, si que et fa falta tenir instal·lat un certificat digital en el teu navegador, perquè el sistema pugui comprovar la identitat de la persona que ho està sol·licitant. En ambdós casos et farà falta:

  • DNI original de la personal sol·licitant
  • Targeta de la seguretat social, en el qual ve el teu número d’afiliació a la Seguretat Social

Nota: També podeu trobar-ho en diversos documents com a nòmines, certificats d’empresa, etc. També ho pots trobar a l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es compon de 12 dígits, havent d’introduir en el primer requadre els dos primers que corresponen a la província, i en el segon els restants.

Fins aquí aquest tutorial pas a pas per demanar la Targeta Sanitària Europea. Bon viatge!

Gemma
Etiquetes: