Com denunciar un pis turístic [Guia pràctica]

pisos-turistics-bcn
Compartir

 

El boom del lloguer turístic és un tema controvertit que compta amb defensors i detractors, avantatges i desavantatges. Molts apartaments turístics són il·legals i es poden denunciar, ja que ocasionen conflictes amb els veïns i causen molèsties com ara sorolls tota la matinada. Nombroses comunitats, especialment en zones turístiques de Catalunya com la Costa Daurada o la Costa Brava, o el barri de La Barceloneta, comencen a aplicar les eines que ofereix la legislació per, en uns casos, impedir la instal·lació d’aquest tipus d’activitats i, en uns altres, clausurar-les quan resulten molestes.  A YCOM, tenim una guia pràctica sobre com denunciar un pis turístic:

 

El boom del lloguer turístic

A Madrid, la normativa que regula els apartaments turístics va entrar en vigor l’agost de 2014. Els habitatges d’ús turístic han de complir una sèrie de requisits per obtenir una llicència. Aquests habitatges han de, per exemple, estar inscrites en un registre d’allotjaments turístics, i mostrar una placa en lloc visible que els identifiqui com a tals. El decret que regula els habitatges i apartaments amb ús turístic està publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid.

Però la realitat és que, a la capital d’Espanya, la majoria dels apartaments turístics no estan en el registre corresponent. I hi ha, segons calcula l’Ajuntament, una alarmant proporció de pisos il·legals que no compleixen la normativa. Paradoxalment, des que s’han regulat, han augmentat aquests allotjaments turístics fora de la llei; segons van denunciar portaveus del sector hoteler.

Una estimació conservadora calcula que sobretot a la zona centre, hi ha més de 5.000 habitatges turístics en situació il·legal. Per frenar aquesta situació, la Comunitat de Madrid ha imposat ja nombroses sancions i multes per incomplir la llei a aquests apartaments turístics pirates.

 Quines lleis permeten evitar els pisos turístics?


Les regles del joc són les mateixes a tot l’Estat, amb dos àmbits d’aplicació diferenciats malgrat tractar-se de dues normes gairebé idèntiques: la Llei de Propietat Horitzontal, aprovada originalment en 1960 i retocada per última vegada el 2013, regeix a tot Espanya però no a Catalunya, on cal acudir al Llibre Cinquè del Codi Civil, que regula els anomenats drets reals. Ambdues ofereixen dues vies: la inclusió d’un acord en els estatuts de la comunitat, votat en l’assemblea o junta general, i l’exercici de l’anomenada “acció de cessació”.

Què és una “acció de cessació”?

La segona via per evitar l’activitat dels pisos turístics, i de qualsevol altra que pugui resultar molesta, nociva, insalubre o perillosa, es diu “acció de cessació” i té com a finalitat que aquella deixi de desenvolupar-se. Ve regulada en l’article 7.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual i, per a Catalunya, que centra la regulació en les “activitats contràries a la convivència normal en la comunitat o que danyin o facin perillar l’immoble”, en l‘article 553-40 del Llibre Cinquè del Codi Civil. La legislació contempla en tots dos casos el cessament de les situacions il·legals, la qual cosa inclou la vulneració de les normatives urbanístiques autonòmiques i locals.

Com saber si el pis turístic del meu bloc és il·legal?

L’Administració ha de concedir una llicència que acrediti que el pis turístic compleix tots els requisits establerts per la Llei. El cas de Barcelona, cosmopolita, és ben diferent al del Madrid, provinciana.

A Barcelona, la ciutat pionera a Espanya en aquest fenomen, que ja ha tancat 2.000 pisos il·legals, funciona una web (http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca) en la qual, posant l’adreça, pot consultar-se si un apartament turístic és legal o no. Està disponible en varis idiomes, a més, per facilitar el procés. En cas que sigui il·legal, es pot denunciar a lAjuntament mitjançant l’enviament d’un formulari.

L’Ajuntament crida a la col·laboració ciutadana amb l’etiqueta #fairtourismBCN i diu “Tots som corresponsables de tenir un turisme just, sostenible i respectuós. Recorda-ho i no lloguis el teu pis sense llicència”. L’objectiu final de l’Ajuntament és lluitar contra l’oferta submergida de pisos turístics i garantir la convivència, el dret a l’habitatge i un model urbà sostenible.

Pisos turístics pirates o il·legals

Hi ha altres comunitats, sobretot les que són molt turístiques, que també compten amb aquest servei. D’altra banda, en el cas de  Madrid no resulta tan fàcil consultar si un habitatge d’ús turístic està inscrita en el registre com a tal, i per tant és legal.

Els horaris i formes de vida tan antagònics són una font contínua de conflictes; el que ha portat a proposar que els apartaments turístics estiguin en edificis apart; i d’aquesta forma no coincideixin amb veïns als quals es pugui molestar…

Anima’t i atreveix-te a fer sentir la teva veu! Ara saps que pots enfrontar-t’hi i com denunciar un pis turístic pirata.

Gemma