Com donar-se d’alta a la Seguretat Social

alta-seguretat-social
Compartir

 

Donar-se d’alta a la Seguretat Social és un tràmit senzill però molt important perquè suposa obtenir el número de la Seguretat Social, que identifica a la persona i confirma la seva inclusió en el sistema resultant, a més, imprescindible per realitzar qualsevol gestió amb la Seguretat Social, entre elles donar-se d’alta com a treballador abans d’iniciar una activitat laboral o empresarial.

A YCom, t’expliquem tots els passos que cal fer per afiliar-se a la Seguretat Social.

 

Número de la Seguretat Social i número d’afiliació!

A l’hora de donar-se d’alta a la Seguretat Social, cal tenir en compte que no el número de la Seguretat Social no és el mateix que el número d’afiliació.

Ho has de saber! Pots sol·licitar la teva alta en la seguretat social com a ciutadà, sense intenció d’exercir cap activitat laboral. En aquest cas, obtindràs un nombre, únic i per a tota la vida, que t’identifica i confirma la teva pertinença al sistema de la Seguretat Social permetent-te accedir a totes les prestacions a les quals poguessis tenir dret.

Si a més vas a treballar per primera vegada, hauràs de donar-te d’alta com a treballador en el règim corresponent, és a dir, hauràs d’afiliar-te al règim que et correspongui segons activitat. En aquest moment, el teu nombre de la seguretat social pansa a ser nombre d’afiliat o d’afiliació (generalment és el mateix).

Compte! Si vas a treballar per compte d’altri, serà l’empresa qui realitzi aquest tràmit. No obstant això, si vols donar-te d’alta com a autònom, hauràs de realitzar tu aquest tràmit.

 

Passos per donar-se d’alta a la Seguretat Social

L’òrgan encarregat de tramitar l’alta és la Tresoreria General de la Seguretat Social i tens al teu abast dues opcions per poder sol·licitar-la:

  • De manera presencial, acudint a alguna de les oficines i administracions de la TGSS, normalment a la més propera al teu domicili.
  • De forma telemàtica, accedint a la seu electrònica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en l’apartat Assignació de nombre de la Seguretat Social. Solament podràs realitzar el tràmit a través d’internet si disposes de certificat digital.

Recorda que per realitzar alguns tràmits hauràs de sol·licitar cita prèvia amb la Seguretat Social. Consell! Consulta amb la teva oficina de la TGSS si necessites cita prèvia per a aquest tràmit.

Documentació a presentar

El formulari que has d’emplenar per presentar la teva sol·licitud per qualsevol de les dues vies assenyalades és el model TA 1, que serveix tant per a l’afiliació i assignació del nombre, com per comunicar qualsevol variació en les dades facilitades a la seguretat social.

Hauràs d’incloure les teves dades personals, incloent-hi un domicili per a possibles notificacions, marcar la casella corresponent al motiu de la teva sol·licitud (afiliació, variació de dades…) i no oblidar signar l’imprès!

A més segons el cas hauràs de presentar també:

  • Document Nacional d’Identitat
  • Targeta d’estranger (NIE) o passaport
  • En el cas de ciutadans estrangers que tinguin la residència per matrimoni amb un espanyol/a, llibre de família o certificat de matrimoni

El que has de saber sobre la Seguretat Social

  • Donar-se d’alta a la Seguretat Social és un tràmit totalment gratuït. Així i tot, has de tenir en compte que si es tracta d’una afiliació, prèvia a l’inici d’una activitat laboral, hauràs de començar a abonar les corresponents quotes i impostos derivats del règim en el qual quedis inscrit.
  • Quant al temps de tramitació, la Tresoreria General té un termini de 45 dies per resoldre la teva sol·licitud encara que, generalment, l’obtenció del nombre de la seguretat social es produeix de manera immediata.
  • És important recordar que l’alta a la Seguretat Social i l’assignació de nombre és sempre un pas de caràcter previ a la sol·licitud d’afiliació (per començar a treballar) i a l’obtenció de qualsevol prestació, entre elles l’assistència sanitària pública.
Gemma