Com donar-se d’alta d’autònom

alta-autonom
Compartir

 

La primera vegada, els tràmits per donar-se d’alta d’autònom poden semblar quelcom força complicat però el cert és que resulta més senzill i ràpid del que la majoria creu. T’assalten molts dubtes com ara Com em faig autònom?, Quins tràmits haig de realitzar? Quan podré començar la meva activitat? I un llarg etcètera de preguntes sense resposta! Així que si vols ser autònom i no saps per on començar, t’expliquem com donar-se d’alta com a autònom o freelance en 3 senzills passos.

A YCom, et deixem una guia perquè no et perdis cap pas.

3 Passos per donar-se d’alta d’autònom

Potser el pas més difícil sigui prendre la decisió de donar-se d’alta d’autònom! Primer s’han de valorar avantatges i inconvenients, i la mateixa viabilitat del projecte, però una vegada que la decisió és ferma, el procés administratiu és relativament senzill.

Pas #1 Alta a la Seguretat Social

Per donar-te d’alta en la Seguretat Social has d’emplenar el model TA.0521, durant els 60 dies (naturals) anteriors a l’alta en Hisenda. Encara que és recomanable que es realitzin tots dos tràmits el mateix dia per evitar problemes amb els terminis.

Pots emplenar i presentar aquest model directament des d’una Delegació de la Seguretat Social, però si decideixes presentar-ho telemàticament, et recomanem que ho emplenis amb les Instruccions d’emplenament que facilita la mateixa Seguretat Social, per evitar errors.

Pas #2 Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

En aquest punt la llei de 2003, contempla dues opcions en funció de la teva facturació anual:

  • Si factures més d’1.000.000€/any
  • Si ets una empresa o autònom que factura més d’1.000.000€/any, hauràs de presentar els models 840 i 848 abans de poder fer l’alta en el Cens d’Hisenda.
  • Si factures menys d’1.000.000€/any
  • Si ets una empresa o autònom que factura menys d’1.000.000€/any estàs exempt del pagament de l’IAE i no és necessari tramitar els models anteriors per donar-se d’alta. N’hi hauria prou amb donar-se d’alta en el Cens d’Hisenda a través dels models 036 o 037.

Amb la presentació de l’alta censal a Hisenda (següent punt) quedaràs automàticament donat d’alta també en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Pas #3 Alta en el Cens d’Hisenda (AEAT)

Si vols desenvolupar les teves activitats en territori espanyol, has de comunicar a l’AEAT la teva alta inicial en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors.

En aquest cens a més has de comunicar qualsevol modificació rellevant a efectes tributaris i si es donés el cas, la comunicació del cessament de la teva activitat. Esperem que això no passi!

Aquestes comunicacions han de realitzar-se amb els models 036 o 037 (declaració censal simplificada). Pots optar per l’emplenament de la declaració censal simplificada (que és la forma més senzilla de donar-se d’alta a Hisenda), sempre que compleixis els següents requisits:

  • Siguis una persona física, resident a Espanya i no actuïs per mitjà de representant.
  • Tinguis assignat un NIF (Nombre d’Identificació Fiscal) i el teu domicili fiscal coincideixi amb el de gestió administrativa.
  • No estiguis inclòs en els règims especials de l’IVA, a excepció del règim simplificat, règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca o règim especial del recàrrec d’equivalència.
  • No tinguis la condició de Gran Empresa.
  • No figuris inscrit en el registre d’operadors intracomunitaris o en el de devolució mensual de l’IVA, ni realitzis cap de les adquisicions intracomunitàries de béns no subjectes previstes en l’article 14 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, sobre Cosines d’Assegurances, ni satisfacis rendiments de cabal mobiliari, ni realitzis vendes a distància.

En la resta dels casos, serà necessari emplenar el model 036, que encara que et demana una mica més d’informació, és molt similar al 037.

Ho has de saber! La primera vegada que et fas autònom, pots beneficiar-te de la tarifa plana per nous autònoms, un descompte en la quota durant els primers mesos d’activitat (els 12 primers mesos a 50€ en lloc dels 275 de quota mínima). El gran avantatge és que pots estalviar-te més de 2.500€ en quotes de la Seguretat Social, rebent les mateixes prestacions que si estiguessis cotitzant amb la tarifa normal.

 

Esperem que t’hagi resultat pràctica aquesta guia sobre com donar-se d’alta d’autònom i molts èxits d’aquí en endavant!

Gemma