El Community Manager (CM)

Compartir

De què serveix un blog si no l’actualitzem? O una pàgina de Facebook si no hi publiquem gens en ella? Els continguts són la base d’una bona presència, a partir d’ells podem arribar al nostre públic objectiu. Mantenir el contacte amb els seguidors en xarxes socials i fer-los arribar novetats i altres informacions rellevants són les bases esencials dels continguts. Per això, la importància i extensió en els mitjans socials han donat lloc a la creació de nous llocs de treball  que responen a noves necessitats. El Community Manager (CM) és un d’ells, tota agència que es dediqui a l’àmbit digital ha de comptar amb aquest perfil.

Definició de Community Manager segons AERCO-PSM (2008):

Un Community Manager és aquella persona encarregada / responsable de sostenir, acréixer i, en certa forma, defensar les relacions de l’empresa amb els seus clients en l’àmbit digital, gràcies al coneixement de les necessitats i els plantejaments estratègics de l’organització i els interessos dels clients. Coneix els objectius i actua en conseqüència per aconseguir-los. Molt genèricament podríem dir que un Community Manager és aquella persona que preserva la identitat digital de la companyia.
Un CM comprèn les següents funcions:
1. Escoltar i analitzar: als usuaris, competidors i referents
2. Respondre i interactuar amb els usuaris
3. Informar als departaments corresponents i connectar als usuaris amb
aquests.
4. Creació de documentació (Social Mitja Pla, protocols, guies, etc.)
5. Planificació (i creació) de continguts
6. Monitoratge i mesurament (informes)

 

Per tant a aquestes tasques hi podem vincular diferents requisits:

• Organització del temps sobre la base de tasques
• Creació de plans de contingut semestrals i plans de postejat mensuals per plataformes aprovats pel client o superior/responsable.
• Programació i revisió de publicacions
• Anàlisis del millor moment/contingut/format per optimitzar resultats
(dia/hora)
• Planificació de tasques
• Planificació de continguts

 

Perquè la publicació de continguts no depengui de la inspiració del moment és important planificar:

Però a partir de què?• Temes i subtemes que podem tractar
• Tipus de contingut: text (articles), imatges, vídeos, infografies, etc.
• Continguts de creació pròpia i continguts afins (fonts externes)
• Freqüència de publicacions (nombre de publicacions diàries, setmanals
o mensuals)
• Calendari de publicacions per dies i hores (pla de postejat)

Últimes entrades de Arnau Sanz Ardanuy (Veure'ls tots)