Com demanar un duplicat de la targeta sanitària

targeta-sanitaria-individual
Compartir

 

La targeta sanitària individual (TSI) és un document que identifica a l’usuari per l’accés als serveis sanitaris del Servei Català de la Salut, i per a la prestació farmacèutica, que es tramita per primer cop al CAP o al web http://www10.gencat.net/catsalut/cat/index.htm, s’envia al domicili. És una targeta individual, personal i intransferible, magnètica, que conté les dades personals de l’usuari, un codi de barres i el codi de 4 lletres que és el CIP (codi d’identificació personal de l’usuari pel CatSalut). També conté el nivell de cobertura de l’usuari. La targeta sanitària és gratuïta però… i si la perds?

A YCOM, t’expliquem com demanar un duplicat de la targeta sanitària

Duplicat de la Targeta Sanitària Individual

Davant pèrdua, deteriorament de la targeta sanitària individual (TSI) o de la banda magnètica, es pot demanar un duplicat de la targeta sanitària.

Temps de validesa

Cinc anys. Poc abans de caducar la targeta, en rebràs una de nova al teu domicili.

Tipus tramitació

 • Per internet
 • Per telèfon
 • Presencialment

Reedició de la targeta (duplicat): 10 euros

La taxa s’haurà d’abonar en cas de sol·licitar la reedició de la TSI per:

 • Pèrdua
 • Robatori
 • Deterioració o no funcionament de la banda magnètica

Queden exemptes del pagament de la taxa:

 • Les reedicions de la TSI per rectificació d’errors en les dades que consten en la targeta que afecten al codi d’identificació personal (CIP), els cognoms, el gènere i/o la data de naixement, i que no siguin imputables a la persona sol·licitant.
 • Les sol·licituds de renovació periòdica de la TSI o del Document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Programes interès sanitari Departament de Salut o Accés CatSalut segon nivell) per canvi de nivell de cobertura o per caducitat.
 • Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.

Les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social, tenen dret a totes les prestacions i cobertures públiques que ofereix el Catsalut.

Les persones estrangeres que no hagin pogut acreditar-se com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social, durant el primer any podran tenir accés a l’atenció sanitària urgent i a l’atenció primària (excepcionalment podran accedir a l’atenció especialitzada). Passat el primer any d’assistència, tindran accés també a l’atenció especialitzada.

Per a més informació, podeu consultar la web Gencat.cat

Com es tramita la targeta sanitària?

Per demanar la targeta sanitària per primera vegada ha d’anar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), on li lliuressin un document que especifica la seva condició d’assegurat o de beneficiari del Servei Català de Salut. Posteriorment, haurà d’anar al centre d’atenció primària (CAP) que li correspongui per domicili amb la documentació necessària.

Si no saps quin  CAP et correspon pot cridar al telèfon 061 CatSalut Respon o consultar el web de l’Institut Català de la Salut.

La targeta s’enviarà per correu ordinari en un termini d’entre 2 o 3 setmanes.

Qui pot demanar la TSI?

Persones que tinguin acreditada la condició de persona assegurada o beneficiària de l’accés a l’assistència sanitària de la Seguretat Social.

Persones estrangeres que no tinguin acreditada la condició de persona assegurada o beneficiària de l’accés a l’assistència sanitària de la Seguretat Social i que reuneixin els següents requisits:

 • Estar empadronades en qualsevol municipi de Catalunya, per un període continuat de almenys 3 mesos, immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària.
 • Acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció, excepte en el cas de persones considerades en situació especial: dones embarassades, menors d’edat, sol·licitants de protecció internacional, víctimes del tràfic d’éssers humans i uns altres.

Documentació que cal portar

Les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social han de presentar:

 • DNI o NIE
 • Número d’afiliació a la Seguretat Social
 • Llibre de família o certificat de naixement, si escau
  Les persones estrangeres que no puguin acreditar-se com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social:

Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social que justifica que no es té la condició d’assegurat o beneficiari de la Seguretat Social

 • NIE o passaport
 • Llibre de família o certificat de naixement, si escau
 • Certificat o declaració jurada per acreditar que té uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció (les personis en situacions especials no és necessari que presentin aquest document).

Termini de validesa de la TSI

Com a regla general la TSI no té data de caducitat. Els únics casos en què la targeta sanitària individual té caducitat són els que corresponen a les cobertures Accés CatSalut primer nivell i Accés CatSalut segon nivell, en les quals, fa falta una renovació anual que es fa a petició del beneficiari.

 

Ja has vist que demanar la TSI per primer cop no té cap cost però en canvi demanar un duplicat de la targeta sanitària té un cost de 10 euros. Així que, cuida-la!

 

 

Etiquetes: