Com fer un resum d’un text ─ Pren nota!

escriure-un-resum
Compartir

La paraula “resum” prové del llatí “re” més “summa“: el prefix re-indica tornar a, mentre que la seva arrel, summa assenyala la part essencial d’alguna cosa. Resumir és, doncs, tornar a exposar la informació principal continguda en un discurs o relatar, en forma breu, el més important d’un succés. El resum consisteix bàsicament en la reducció a termes breus i concisos de l’essencial d’un assumpte o matèria. Un resum escrit és un text que transmet la informació d’un altre text de manera abreujada. Però com es fa?

A YCOM t’expliquem com fer el resum d’un text de forma correcta

 

Fer resums és una tècnica d’estudi fonamental: exigeix una lectura atenta i comprensiva per identificar la informació més important inclosa en el llibre o article que cal estudiar. A l’hora de repassar, quan el temps constreny, els resums permeten “sobrevolar” ràpidament les idees i conceptes fonamentals que podran ser avaluats.

 • Pot ocórrer que hàgim de resumir un text literàriament defectuós, encara que ple d’excel·lents idees.
 • La capacitat de resumir va lligada a la capacitat de comprendre amb precisió el que es considera essencial.
 • És el pas previ a tota anàlisi i comentari del text, que ens garanteix la comprensió amb exactitud de l’essencial d’allò que tenim, posteriorment, que analitzar o comentar.
 • Un resum no és un esquema, ni un conjunt de notes ordenades…
 • El resum ha de ser clar i ben redactat. Pot ocórrer que hàgim de resumir un text literàriament defectuós, encara que plagat d’excel·lents idees. En aquest cas hem d’evitar contagiar-nos dels defectes del text quan aquest utilitza un castellà fosc i incorrecte.

Llegeix el text tantes vegades com sigui necessari.

 1. Pensar en el text i “integrar-nos” a ell, fins a estar segurs d’haver-ho comprès.
 2. Destriar la importància de cada element que figura en el text.
 3. Triar quins elements hem de sacrificar i quins destacar.
 4. Finalment expressar amb les nostres pròpies paraules el que hem comprès.
 5. Cal respectar l’extensió màxima del resum segons les instruccions rebudes (resumir en 10, 15 línies).

Hem de plantejar-nos preguntes elementals entorn del text:

 1. De què es tracta exactament?
 2. Per què s’ha escrit? Què vol explicar-me l’autor?
 3. Què posa en relleu? En què insisteix?
 4. Ja que el resum no és un procediment mecànic, requereix la presència permanent de la imaginació i la intel·ligència.

Com fer el resum d’un text en 5 passos

Quan interpretem un text no només som capaços de dur a terme el seu resum, per mitjà d’estratègies que tendeixen a reduir el contingut a l’essencial, conservant-ne el sentit global. Realitzar un bon resum d’un text ens portarà a comprendre amb major claredat el pensament d’altres persones, per la qual cosa t’exhortem prendre en compte aquesta eina.

1. Subratllar!

Subratlla des de la primera lectura paraules i expressions considerades importants, així com establir divisions en el text o enllaços entre les seves parts no és recomanat a l’estudiant. Si tals notes precipitades anessin errònies, la qual cosa és molt probable, ens ocultarien el sentit real del text en ulteriors lectures.

2. Llegir el text dues o tres vegades

Llegeix dues o tres vegades (si cal) el text amb atenció, sense subratllar ni anotar res.

3. Extreu-ne la idea central

A continuació, sense tornar a mirar el text, reflexionar sobre el mateix intentant expressar la seva idea central, el seu punt de partida, el seu encadenament lògic… escrivint les conclusions, si és necessari, en un foli a part.

4. Rellegeix subratllant

Procedir a una nova lectura del text subratllant, en aquest cas, més que les idees centrals (que ja hem assimilat i no se’ns oblidaran) aquelles idees importants que no han de ser excloses del resum, però procurant no subratllar frases senceres tret que ho considerem indispensable, en aquest cas hem de posar-les entre cometes i subratllar-les.

5. Fes un guió!

Si el text és llarg podem realitzar un esquema en un paper a part, però no sobre el mateix text; hem de recalcar la divisió i encadenament de les seves parts!

Si el text és curt, podem iniciar la redacció del resum directament. Això plantejarà problemes, sens dubte, que haurem de resoldre en el curs de la redacció mateixa.

 

Recordem, finalment, que un dels sentits pedagògics del resum d’un text és habituar-nos a comprendre exactament el pensament d’una altra persona. I millorar la comprensió lectora, en aquest cas del resum d’un text.

Gemma
Etiquetes: