Tag: MeeGo

Part de la "home" d'un prototipus de terminal amb Tizen