Cronologia
Part de la "home" d'un prototipus de terminal amb Tizen
gotenna, no et quedis penjat