Política de privacitat

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L. (En endavant, IMAGINA o la Companyia)

Carrer Sepúlveda, 143, 4t. 1ª, 08011, Barcelona.

CIF B-66545757

info@imaginadigital.com

 

2. Qui és el Delegat de Protecció de Dades (DPO) d’IMAGINA?

El DPO és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a IMAGINA així com el compliment d’aquesta normativa. Podràs contactar amb el DPO:

 • A través de correu electrònic a lopd@imaginadigital.com, o
 • A través de correu postal o presencial al Carrer Sepúlveda, 143, 4t. 1a., 08011, Barcelona.

 

3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Per el simple fet d’entrar a les nostres pàgines web, no queda registrada cap dada de caràcter personal que identifiqui al usuari.

IMAGINA es una empresa que és dedica a la docència sobre el màrqueting i posicionament digital, i també, és una agència d’estratègia i màrqueting sobre el món digital. Independentment de qualsevol de les dues activitats que realitzem a la nostra empresa, tractem la informació que ens facilites amb les següents finalitats:

En la nostra activitat de docència, amb el teu consentiment a cedir-nos les teves dades, t’informarem sobre:

 1. Contractació dels cursos i seminaris que realitzem.
 2. Comunicació del material dels cursos i de les tasques a realitzar.
 3. Millorar la teva experiència i satisfacció com alumne dels cursos que realitza IMAGINA (a través de la realització d’estadístiques, enquestes, estudis de mercat, etc…
 4. L’import a abonar dels cursos i el període de facturació dels mateixos en cas que sigui necessari, ja que molts dels nostres cursos són bonificables.
 5. Informar de les altres branques de negocia que realitza IMAGINA (agència d’estratègia digital i màrqueting).

Si ets client de la nostra agència de màrqueting i estratègia digital, les teves dades seran utilitzades amb les següents finalitats:

 1. Informació sobre els serveis de màrqueting i estratègia digital contractats.
 2. Enviar documentació respecte els serveis de màrqueting i estratègia digital contractats.
 3. Informar sobre els resultats de les estratègies de màrqueting on-line realitzades.
 4. Informar respecte nous productes o serveis que oferim i oferim respecte estratègia i màrqueting digital.
 5. Informar sobre detalls de facturació dels serveis contractats i medis de pagament dels mateixos.

 

4. Per a quant de temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens has proporcionat es conservaran durant el temps que sigui necessari per a tot el relacionat amb la teva relació amb IMAGINA.

Les dades seran eliminades en un termini màxim de 5 anys a comptar des de la finalització de la teva relació amb IMAGINA, i als efectes de complir amb la normativa tributària i sectorial.

Per a la resta de dades personals el termini de conservació serà de 2

 

5. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

 1. Respecte a l’escola:
  La base que ens legitima per a l’ús de les teves dades és el teu consentiment, ja sigui mitjançant la inscripció en qualsevol dels cursos que oferim, mitjançant l’acceptació de la política de cookies o de la política de privacitat i, sobretot, per a la recepció d’informació.Així mateix, IMAGINA es troba legitimada per a l’ús de les dades personals amb la finalitat per a la que se li hagin proporcionat, com pot ser la recepció d’informació dels nostres cursos, el material didàctic i notícies sobre els mateixos.Tu, com a usuari, acceptant aquesta política manifestes ser major d’edat i tenir plena capacitat per a acceptar-la, quedant IMAGINA exonerada de responsabilitat per falta de capacitat del acceptant.Les teves dades, durant la vigència de les mateixes, podran ser utilitzades per a informar-te de les novetats d’IMAGINA, tant de la seva vessant formativa com d’altres serveis que ofereix la companyia, centrats sobretot en el màrqueting i l’estratègia digital.
 2. Respecte l’agència d’estratègia i màrqueting digital:
  Al respecte, les dades sol·licitades per IMAGINA són necessàries per a la correcta execució del contracte en que tu o la teva empresa, com a client, en sou part, per el que ens hauràs de facilitar totes les dades requerides, havent de ser aquestes certes i actualitzades.En aquest sentit, les dades sol·licitades per IMAGINA són necessàries per a l’execució del contracte en que l’usuari, sigui persona física o jurídica, és part i, conseqüentment, per a la deguda prestació del servei, haurà de facilitar les dades requerides, amb l’obligació de que les mateixes siguin certes i actualitzades.IMAGINA ha de tenir una base legal per a processar les teves dades personals. En la majoria de casos, serà:

  • Per a complir amb les obligacions contractuals amb tú, com a client, com per exemple, per a implementar l’estratègia digital contractada. El no facilitar aqueta informació pot impedir o endarrerir el compliment d’aquestes obligacions contractuals.
  • Per acomplir amb les nostres obligacions legals, per exemple, obtenir una prova de la seva identitat que ens permeti complir amb les nostres obligacions de prevenció de blanqueig de capitals.
  • Per a complir amb els nostres interessos legítims, tals com veure els resultats de la nostra tasca en matèria d’estratègia digital. En aquests casos en els que processem informació per a complir amb els nostres interessos legítims, implementem garanties solides per tal d’assegurar-nos que la teva privacitat està protegida i, també, per assegurar-nos que els nostres legítims interessos no són anul·lats per els teus o per drets i llibertats fonamentals.En qualsevol cas, bé sigui per a l’escola o l’agència d’estratègia digital, podem obtenir el teu consentiment per a recopilar i utilitzar certs tipus d’informació personal quan així ho requereixi la llei (per exemple, en relació amb la nostra activitat de màrqueting directe, cookies i tecnologies de seguiment i rastreig). Si sol·licitem el teu consentiment per a processar informació personal, podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment posant-te en contacte amb nosaltres. Advertir-te també que, IMAGINA, pot ser requerit per les regulacions legals per a recopilar certa informació personal sobre tu o la teva empresa, així com sobre qualsevol relació contractual que mantinguem amb tu o la teva empresa.

 

6. Però, IMAGINA cedirà les meves dades a tercers?

Amb el teu consentiment, IMAGINA tindrà les teves dades a efectes de comunicar-te totes les novetats i notícies respecte el/s curs/os que t’hagis matriculat i les novetats que sorgeixin en l’activitat d’IMAGINA com a agència d’estratègia i màrqueting digital. Per a realitzar-ho utilitzarà les vies de notificació individual conegudes: correu ordinari i correu electrònic.

IMAGINA només cedirà les teves dades per tal de garantir la teva correcta consecució del títol corresponent i de la correcta execució del contracte de prestació de serveis en matèria d’estratègia digital. Per exemple, i respecte als cursos, al tractar-se de cursos bonificables, en cas que fos necessari, IMAGINA haurà de cedir, per exemple, les teves dades a l’administració corresponent a efectes d’acreditar la consecució del curs.

Respecte a l’estratègia i màrqueting digital, les dades que ens hagis facilitat, per exemple, hauran de ser cedides a un servidor d’e-mail màrqueting per al compliment de l’estratègia acordada en aquest cas, complint sempre amb la diligència necessària respecte al tractament de les mateixes.

També, t’informem que les teves dades podran ser cedides a Administracions o organismes judicials sempre que existeixi una obligació legal d’enviar-les.

 

7. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si IMAGINA està tractant les teves dades personals que li concerneixen, o no.

Els interessats teniu dret a accedir a les seves dades personals, aíxi com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que foren recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podreu sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per part d’IMAGINA per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podreu oposar-vos al tractament de les seves dades. En tal cas, IMAGINA deixarà de tractar les dades, exceptuant motius de imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podreu sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades que haguessin facilitat a IMAGINA.

Per exercitar els citats drets, com a interessat hauràs de dirigir la seva sol·licitud degudament complimentada i acompanyada de document que t’identifiqui a lopd@imaginadigital.com o a l’atenció del DPO a Carrer Sepúlveda, 143, 4t. 1a., de Barcelona (08011).

Com a interessat podràs, en qualsevol moment, retira el teu consentiment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, com a interessat, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), Carrer Jorge Juan, 6 (28001), Madrid, Telefón 901 100 099.

 

8. D’on provenen les teves dades?

Les teves dades les hem obtingut amb el teu interès i consentiment, mitjançant la nostra web, a rebre informació respecte els cursos i formació que realitza IMAGINA i, més concretament, en el moment de formalitzar la inscripció dels mateixos.

Respecte a la nostra activitat d’agència d’estratègia i màrqueting digital, les teves dades les hem obtingut també a través del teu interès i consentiment, bé sigui a través del contracte de prestació de serveis signat entre les dues parts i també, de la pàgina web on oferim els nostres serveis.

 

9. Categories de dades que recollim.

 • Nom o denominació social.
 • Cognom
 • Direcció postal i electrònica.
 • DNI, NIE, CIF o NIF.
 • Telefón/s de contacte.
 • Dades econòmiques: IBAN i/o targeta de crèdit.
 • Cookies.
 • Qualsevol altre dada necessària per a la prestació dels serveis per part d’IMAGINA.

 

10. Ús de Cookies.

L’accès a la nostra web implica la utilització de cookies amb l’objecte de reconèixer als usuaris que s’hagin registrar i poder oferir-vos un millor servei i més actualitzat així com informació tècnica.

Les cookies no permeten accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur.

En concret, les cookies són fitxers de text de tamany petit que s’enmagatzemen en el teu disc dur o memòria del ordinador utilitzat per cada usuari per a que el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzarse.

Si tú, com a usuari, no desitges rebre cookies o vols ser informat abans de que s’enmagatzemin en el teu ordinador, pots configurar el navegador a tal efecte:

 • Microsoft Internet Explorer > menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración
 • Google Chrome > menú Herramientas > Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) > Cookies
 • Firefox > menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies

Tot i així, IMAGINA t’agraeix l’activació i l’acceptació d’aquestes cookies, per a que ajudi a obtenir dades més precises que permetin millorar el contingut i el disseny de la pàgina wbe i adaptar-lo així a les teves preferències. IMAGINA no et garanteix el correcte funcionament de la web i dels serveix que ofereix si no s’accepten aquestes cookies.

En cas de que IMAGINA presti algun tipus de servei especial en el que determini unes previsions específiques diferents a aquestes en el relatiu a l’utilització de cookies, tindrà primacia l’apliació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’existència d’alguna incongruència o contradicció.

 

11. Google Analytics

Google Analytics és l’eina d’anàlisi web gratuïta de Google que ajuda als propietaris dels llocs web a comprendre com interactuen els visitants amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, de la mateixa manera que es rastregen les petjades a la sorra, informa sobre les tendències del lloc web, sense identificar als visitants individuals. Google Analytics utilitza la seva pròpia cookie per a seguir amb les interaccions dels visitants. La cookie s’utilitza per a guardar informació, com l’hora en que es va produir la visita actual, si el visitant havia estat anteriorment en el lloc o el lloc web d’on prové. Els clients de Google Analytics poden accedir a una varietat d’informes sobre la manera en la que els visitants interactuen amb els seus lloc web, de forma que poden millorarlos i fer-los més localitzables.

Google Analytics capta les interaccions dels usuaris amb el lloc web (hora de visita, si l’usuaria havia estat abans en el site, quin lloc ha recomenat a l’usuari visitar la pàgina Web en qüestió, direcció d’IP, etc…)

Google Analytics no proporciona a IMAGINA informació sobre la direcció IP real del usuari; només li facilita informació estadística relativa a les visites (visitants únics, número de visites, pàgines vistes, duració mitja de la visita, percentatge de visites noves, recurrents, freqüència, pàgines visitades), dades demogràfiques (idioma, país, ciutat) o sistema (navegador, sistema operatiu, proveïdor d’accès a Internet, tipus de dispositiu).

Per a desactivar en qualsevol moment les cookies de Google Analytics, és pot realitzar mitjançant:

 1. La instal·lació de l’eina Google Analytics Opt-Out Add-on en el teu navegador, que impedeix a Google Analytics la recopilació d’informació sobre les teves visites a llocs web accessibles: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
  Al respecte, es necessari que t’informis sobre l’eina mencionada, Google Analytics Opt-out Add-on i altre informació sobre la privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)
 2. A través del navegador, tal i com es detalla en l’apartat 10 referent a la política sobre l’ús de cookies.

IMAGINA informa als seus usuaris de que:

 1. La captació d’informació sobre l’ús que es fa de la web per els nostres usuaris a través de Google Analityvs només la fa Google en el seu propi nom, no tenint IMAGINA, en cap moment, accés a tal informació (sinó només a informació agregada que no està associada a cap direcció IP);
 2. Google és qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada per Google Analytics en tot moment, així com el funcionament i duració de les cookies;
 3. Conforme a la informació proporcionada per Google, l’usuari pot evitar la captació d’aquesta informació, rebutjant la instal·lació de cookies, configurant el seu navegador per aquesta tasca y;
 4. Únicament els països de la Unió Europea comparetixen – com a regla general – estàndards similars en matèria de cookies i protecció de dades de caràcter personal.

IMAGINA fa exprés advertiment de que no pot controlar ni és fa responsable del contingut i veracitat dels termes i condiciones i polítiques de privacitat de Google referenciades en aquesta política de privacitat i, més concretament, sobre la que fa referència a l’ús de les cookies.

 

12. Cookies de tercers y Analítiques

És possible que els llocs web d’IMAGINA continguin enllaços a altres pàgines Web. IMAGINA no controla ni és responsable de les cookies utilitzades per aquestes pàgines web externes. Per a més informació sobre les cookies de les webs de tercers, recomanem revisar la seva política de cookies.

 

13. Responsabilitats.

IMAGINA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació continguda en aquesta web procedent de fonts alienes a la companyia, així com dels continguts no elaborats per la mateixa.

Així mateix, les dades de tercers facilitades per els clients a IMAGINA en l’àmbit d’estratègia i màrqueting digital han de ser certes i obtingudes a l’emparament de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, sobretot havent adquirit el inèquivoc consentiment del qui ha cedit les seves dades. IMAGINA queda exonerada en cas de que alguna de les mencionades dades no hagin estat obtingudes de forma ajustada a l’ordenament vigent o bé la persona hagi sol·licitat la seva cancel·lació, rectificació o portabilitat i aquesta no hagi estat comunicada a IMAGINA.

En els casos en que un client de la branca d’estratègia i màrqueting digital rebi una sol·licitud d’usuari d’exercici dels seus drets, sobretot els de rectificació, cancel·lació i/o portabilitat, ho haurà de posar en coneixement a IMAGINA amb la màxima urgència possible al correu electrònic: lopd@imaginadigital.com a fi de que IMAGINA procedeixi a realitzar l’acció necessària per tal de protegir les dades del usuari.

 

14. Enllaços.

IMAGINA no pot garantitzar que els enllaços a altres sites siguin exactes en el moment del seu accés. Tot i així, es manté per part d’IMAGINA un control exhaustiu de l’accès a les webs de la companyia i dels seus respectius enllaços.

Acreditant-se que el problema amb els enllaços no es causa imputable a IMAGINA sinó a tercers, la companyia quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

15. Copyright

El present lloc web inclou, a títol enunciatiu i, en cap cas, limitatiu, software, textos, gràfics, logotips, anagrames, icones de botons, imatges, arxius d’audio i dissenys. Tots son propietat d’IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L. i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. L’accés per part de l’usuari a aquest lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut d’aquest lloc web, inclosa la reproducció, copia, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix.

En el supòsit en que s’observi qualsevol contingut d’aquest lloc web que pogués vulnerar o vulneres drets de propietat intel·lectual o industrial, relatius a la defensa de consumidors i usuaris, publicitat, telecomunicacions, dret al honor, intimitat i a la pròpia imatge, protecció de dades i normes financeres, preguem ho posin d’immediat coneixement a IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L., remetent un correu a la següent direcció: lopd@imaginadigital.com

IMAGINA es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, assegurant-se l’usuari d’utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

 

16. Informació legal

Cada vegada que accedeixis a les pàgines web d’IMAGINA has d’assegurar-te que has revisat el contingut d’aquesta pàgina. Última actualització: […].

 

17. Informació General

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L.

Seu Social: Carrer Sepúlveda, 143, 4t. 1a. Barcelona (08011)

Correu electrònic: lopd@imaginadigital.com

CIF: B-66545757