El social media plan, la guia d’entrada de les empreses a les xarxes socials

Compartir

Una de les raons que sovint s’esgrimeix per justificar la presència a les xarxes socials és perquè tothom hi és. Segons un informe de la consultora eMarketer, l’any passat una de cada quatre persones al món tenia algun perfil en alguna xarxa social. Per a les empreses, aquest fet representa una ocasió única per fer-se veure arreu del planeta. Però, ja que existeix aquesta oportunitat, almenys que no es faci de qualsevol manera.

Usuaris de les xarxes socials

Un altre informe d’eMarketer assenyalava recentment que el 65,4% de les empreses que venen a d’altres empreses (B2B, business to business), col·locaven les xarxes socials com la segona plataforma més important de venda a internet, per darrere de la web corporativa. Una situació que també comparteixen les empreses que venen directament al consumidor (B2C, business to consumer).

Per aquest motiu, les empreses que vulguin treure algun rendiment econòmic a la seva presència a la xarxa (i no només estar-hi per estar-hi, perquè hi és tothom) hauria d’elaborar un pla de social media (SMP, social media plan). Un pla consistent en tres fases i cinc passos.

La primera fase de l’SMP seria la d’observació. L’empresa hauria de realitzar una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), i també estudiar en profunditat la competència (el que es diu benchmarking), i monitoritzar la reputació en línia, tant de l’empresa o marca com del sector.

Un segon pas de la primera fase seria la d’establir uns objectius mesurables. Aquests objectius s’establiran segons una sèrie d’indicadors clau (les key performance indicators o KPI) que ajudaran tant a definir com a mesurar els progressos de la presència de l’empresa en les xarxes socials.

El darrer pas de la fase d’observació és la definició del client a qui es dirigeix l’empresa o marca. Una bona definició del client (o target) permetrà a l’empresa crear segmentacions en les seves accions de màrqueting digital perquè siguin molt més efectives.

Un cop finalitzada la fase d’observació es passa a la d’execució. Ara ja es poden dissenyar les estratègies de màrqueting. Però abans cal determinar en quines xarxes socials estarà present l’empresa. Aquest fet vindrà condicionat per on es mogui la seva clientela, el seu target. Després ja es podran establir les accions de contingut, el qual haurà de ser de qualitat, no només per al públic, sinó també de cara al posicionament que fa Google (el que es coneix com a SEO, search engine optimization).

Per a elaborar contingut s’haurà de definir un calendari amb les accions a realitzar (publicacions, anuncis, vídeos, converses…) En aquest darrer cas, conversar amb la comunitat (promoure la interacció –call to action– amb enquestes o incentivant els clics o les comparticions, a més de contestar preguntes de la comunitat) són un dels principals valors de les empreses a les xarxes socials, ja que s’estan convertint en nous canals d’atenció al client (especialment Facebook i Twitter).

Un cop definida l’estratègia, ha arribat l’hora de la implementació, de la posada en marxa del calendari d’accions, tenint en compte les particularitats de cada xarxa social.

Per acabar, hi ha la fase de control, de l’anàlisi diària de les dades sobre la interacció de la comunitat a les xarxes socials de l’empresa. Es tracta d’una fase essencial per saber si l’empresa s’està acostant als objectius marcats, o bé se n’està desviant. En aquesta fase és important també analitzar el ROI (return of investment), és a dir, saber si els diners destinats al màrqueting digital estan sent amortitzats.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: