Disponible Android-x86 4.4-r5

Compartir

Unifica les imatges per a BIOS i EFI en una de sola, a més de corregir diversos problemes de la versió precedent.

El projecte Android-x86 ha publicat una nova release de la seva plataforma de programari basada en el sistema operatiu de Google però per a ordinadors PC d’arquitectura x86 enlloc de per a dispositius mòbils amb microprocessador ARM.

Aquest sistema es pot descarregar lliurement des de la web del projecte, gravar-lo en un disc USB i arrencar-lo o instal·lar-lo en qualsevol ordinador que tinguem, permetent-nos disposar d’un sistema operatiu modern però lleuger pel que fa al consum de recursos, i amb una interficie d’usuari a la que molts ja hi estem acostumats gràcies als nostres smartphones i tablets.

La principal novetat d’aquesta nova versió és que unifica les dues imatges existents fins ara en una de sola. Fins a la data, els usuaris d’un ordinador amb sistema d’arrencada per BIOS i els que tenien un microprogramari EFI, havien d’optar per dues imatges diferents.

Amb la imatge única, que unifica les dues formes d’arrencada, ja no hi ha dubte possible. És possible que aquesta mateixa novetat sigui traspassada a les versions posteriors actualment en desenvolupament, les branques 5.x i 6.x del sistema operatiu.

A més d’aquesta novetat, la nova versió 4.4-r5 també corregeix alguns errors detectats en les versions anteriors, com ara la d’una determinada tipografia en pantalla.

De la mateixa manera, continua arrossegant una sèrie de mancances, com ara que l’instal·lador no pot formatar un mitjà d’instal·lació amb el sistema de fitxers ext3, o bé alguns problemes amb la funcionalitat de sortir del mode stand-by en alguns sistemes.

Val a dir que la versió 4.4, a diferència de versions posteriors, porta inclosos els serveis de Google i les seves apps, incloent-hi la botiga Google Play, pel que serà més senzill d’emprar que no pas les versions de desenvolupament de la 5.0 o la 6.0, a les quals se’ls haurà d’instal·lar aquest programari de manera separada.

Guillem Alsina
Etiquetes: