La Generalitat vol que Catalunya sigui capdavantera en la 5G

Compartir

Que Barcelona sigui la capital mundial de la mobilitat atorga a Catalunya (i, per tant, al seu govern, la Generalitat) una responsabilitat pel que fa a l’hora de convertir el país en capdavanter de les noves tecnologies en aquest sector. I, precisament, la tecnologia clau per als propers anys en l’àmbit de la mobilitat, és la cinquena generació de connectivitat mòbil, la famosa 5G.

És per això que el govern ha volgut impulsar un pla de desenvolupament en aquesta àrea tot traient a concurs quatre licitacions públiques per un valor total de 889 milions d’euros, amb l’objectiu de convertir Catalunya en un hub tecnològic mundial de la 5G.

Es prioritzaran aquelles propostes de les licitacions que disposin de projectes d’innovació en el terreny de la 5G, especialment si aquests s’emmarquen dins la iniciativa 5GBarcelona. També es valorarà que aquests projectes siguin realitzats dins del marc de l’administració pública, ja que la Generalitat també vol esdevenir capdavantera en l’ús públic de la 5G.

L’objectiu, en paraules textuals, és que la tecnologia impacti en els diferents àmbits del Govern i doni resposta tant a necessitats actuals com nous serveis i projectes dels diferents departaments.

Es valorarà també que el proveïdor aporti equipament, espectre radioelèctric i infraestructura per a projectes d’innovació 5G de l’Administració. Aquestes infraestructures s’hauran de poder desplegar a diferents parts del territori català i poder-les utilitzar en diferents projectes de recerca i entorns de proves com ara emergències, agricultura, mobilitat, salut, ensenyament, etc.

La infraestructura es farà en cessió d’ús a la iniciativa 5GBarcelona per tal que pugui ser utilitzada tant pel Govern, així com també pels centres de recerca fundadors de la iniciativa.

Un dels projectes que entren dins de la licitació serà un pilot per a la implantació de comunicacions unificades dels de la mateixa Generalitat, amb l’objectiu últim de potenciar els entorns col·laboratius i el treball virtual a distància mitjançant qualsevol dispositiu.

Els contractes de manteniment dels diferents departaments augmenten d’11 a 20, per tal de donar, segons expliquen des de la Generalitat, entrada a un major nombre de proveïdors. cada adjudicatari estarà limitat a un màxim de 6 contractes.

En aquesta mateixa línia, en els plecs s’inclouen criteris de valoració perquè els proveïdors puguin dedicar una part de la seva innovació a la transformació digital de la Generalitat.

Guillem Alsina
Etiquetes: