GHOST: interactuant físicament amb els objectes virtuals

Compartir

Un programa europeu mira de permetre manipular objectes generats virtualment d’una manera real, física.

Quantes vegades no haurem desitjat poder treure un objecte virtual de la pantalla del nostre ordinador i manipular-lo directament amb les nostres mans? Doncs ara, un projecte finançat per la Unió Europea mira d’aprofitar les darreres innovacions en materials per poder dur aquesta visió del terreny de la ficció al de la realitat.

El seu nom és GHOST (fantasma en anglès), sigles que corresponen a Generic, Highly-Organic Ahape-Changing interfaces (interfícies genèriques de forma canviant i altament orgàniques) i, ara per ara, consisteix en la superficie d’una pantalla construida amb materials maleables que pot ser canviada de forma tot retenint les formes arbitràries que se li vulguin donar, permetent als usuaris interactuar amb aquestes formes.

La primera aplicació que ens pot venir al cap és la de modelatge de formes. Imaginem que un artista pot substituir el fang amb el qual modela les seves creacions per una substancia intel·ligent, capaç d’interactuar amb un ordinador, fent arribar la informació sobre la forma que se li dona a la màquina.

Una altra aplicació posible seria, per exemple, en les aplicacions de cartografia, ja que a la pantalla se li podria donar el relleu que representa el mapa mostrat en pantalla.

Transicionem ara cap a una aplicació molt pràctica per a un col·lectiu determinat: presentar en relleu i en braille la informació que presenta l’ordinador.

D’aplicacions, sens dubte, en podem imaginar moltíssimes. Quan estaran al mercat? La Universitat de Bristol, associada al projecte GHOST, ja ha constituït una empresa que es dedica a desenvolupar la tecnología que surt del projecte, començant per l’emissió d’ultrasons per a crear sensacions de formes que es puguin manipular en l’aire.

Aquesta empresa s’anomena UltraHaptics i, de moment, dona feina a una dotzena de persones, havent captat capital britànic per al seu funcionament i fons addicionals de la mateixa Unió Europea a través del programa Horitzó 2020.

La disponibilitat per al públic en general? Difícil de dir, en l’estadi en el qual es troba actualment el desenvolupament, però poder interactuar físicament amb les pantalles dels ordinadors podria ser cosa d’uns pocs anys.

Guillem Alsina
Etiquetes: