Ja saps què és un contracte intel·ligent?

Compartir

Imaginem que acabes de signar un nou contracte de feina que preveu, que si arribes o superes un llindar de productivitat, rebràs un 10% de bonificació al teu compte corrent. Fins aquí tot bé, però ara ve la part difícil: controlar això. Recordar-li al teu cap al desembre què va signar al gener, i comprovar si ha estat així.

Bé, molt difícil, en la majoria dels casos, tampoc ho és, però ens hi hem de posar, s’ha de fer.

Continuem imaginant. I imaginem que el resultat de la teva feina és quantificable mitjançant un sistema informàtic. I imaginem també que el contracte es pot expressar en una aplicació informàtica, que per una banda llegeix aquesta quantificació del producte de la teva feina que fa el sistema informàtic i, per l’altra, té accés al programa de nòmines i pot apujar-te la teva un 10% o donar-te una bonificació extra equivalent.

Doncs això és precisament el que s’anomena “contracte intel·ligent” (smart contract): un document, expressable mitjançant un algoritme informàtic, el qual pot realitzar accions a partir de determinades dades.

Aquesta eina ja s’ha fet servir, malgrat que no en tinc notícies al nostre país. La referència més propera que en tinc és a Espanya, concretament a la seva capital (Madrid), on aquest passat juny es va signar un contracte intel·ligent per a la creació d’una empresa dedicada a la investigació sobre la tecnologia blockchain, Blockchain Open Lab SL.

El contracte intel·ligent que es va fer servir llavors controlava que totes les parts participants en l’empresa dipositessin la quantitat d’ethers (criptomoneda que es va fer servir per formar l’empresa enlloc d’euros) acordada, per tal de donar-los accés a l’adreça mercantil.

Dit d’una altra manera: el notari (que va ser present en l’acte per certificar que tot es feia d’acord amb allò establert) no va haver de comprovar que es dipositaven les quantitats acordades, sinó que aquesta part la va fer, de manera automàtica i desatesa, el mateix contracte.

La tecnologia que permet la realització d’aquests contractes intel·ligents és la blockchain (literalment, cadena de blocs), de la qual la Generalitat vol fer que Catalunya en sigui capdavantera en el seu desenvolupament.

No és, tampoc, el primer país que apostaria fort per aquesta mena de tecnologia i per una àmplia digitalització de la societat (ateses les peculiaritats sociopolítiques que afecten avui dia el país); les repúbliques bàltiques, i en especial Letònia, ofereixen a la seva ciutadania tota una sèrie de facilitats en línia que els permeten, per exemple, la creació d’empreses d’una manera molt senzilla, fins i tot estant fora del país.

En el futur, els smart contracts esdevindran una eina comuna per expressar les relacions laborals? Sense cap mena de dubte hi haurem d’estar preparats, sobretot a mesura que es popularitza la tecnologia blockchain, una mena de “navalla suïssa” molt útil per expressar tota mena de transaccions legals.

I la seguretat d’aquests contractes? És a dir, no pot ser que una de les parts hi pugui accedir per tal de modificar-ne el contingut? Fins ara, la tecnologia blockchain s’ha demostrat totalment segura, sense que ningú n’hagi pogut violar, per tal de falsificar, la seguretat de tota una cadena.

És el cas dels bitcoins, on es poden haver produït pèrdues de moneders (que, en tot cas, deixen inaccessible l’accés als diners), o filtracions de claus d’accés d’aquests, però mai se n’ha pogut violar la seguretat per apropiar-se dels bitcoins d’algú.

Aquesta seguretat s’incrementarà amb l’entrada en escena de la computació quàntica, una tecnologia que actualment es troba a les beceroles però que va creixent a un ritme sostingut. Avui dia ja disposem d’ordinadors quàntics que ens permeten dur a terme tasques senzilles, com l’encriptació molt forta de determinats actius digitals, de manera que la seva desencriptació amb un ordinador convencional resulta impossible per la gran diferència de la potència de càlcul.

Guillem Alsina
Etiquetes: