L’Agència Tributària Catalana exposa el seu cas de virtualització al VMworld

Compartir

El VMworld de Barcelona no és només el lloc on VMware i els seus socis hi vénen a presentar les seves noves tecnologies i productes, sinó que també s’hi deixen veure els projectes punters realitzats amb aquesta tecnologia de virtualització.

Aquest és el cas de la migració a una infraestructura totalment virtualitzada que ha fet l’Agència Tributària Catalana (ATC) al llarg dels primers mesos d’aquest any, amb la col·laboració de la mateixa VMware i de Fujitsu, que hi ha posat el maquinari entre altres serveis.

Fa uns quants anys vaig treballar per a aquesta institució i, de fet, fou quan jo hi era en la qual es van introduir els escriptoris virtualitzats per als treballadors. El projecte que m’han explicat enguany, però, va força més lluny, i es basa en la completa virtualització de la infraestructura, convertint-la en definida per programari (software defined).

L’ATC s’enfrontava a un canvi de centre de dades (per entendre’ns, on tenien els servidors), per la qual cosa l’escenari era el propici per a, aprofitant l’avinentesa, introduir canvis en la manera de treballar.

El més important d’aquests va ser entrar a formar part del mateix model que empra la resta de la Generalitat. Pot semblar un tema estrany a aquells qui no saben com treballen les grans empreses o les administracions públiques de certes dimensions, però és molt habitual que departaments diferents tinguin infraestructures totalment separades i diferents, tant pel que fa a les solucions emprades com als proveïdors.

La virtualització de la infraestructura permet una escalabilitat total, ja que fins i tot les appliances de seguretat com ara els antivirus o els tallafocs, esdevenen virtuals i, per tant, l’ATC en pot contractar més o menys segons els necessiti. La integració de nous servidors també es realitza d’una manera transparent.

El procés va començar al febrer d’aquest any, i en tan sols sis mesos es va aconseguir fer la migració completa, comptant els terminals dels treballadors, emprant la tecnologia de VMware (incorporant tota la pila de productes NSX per a la virtualització de les xarxes) sobre maquinari Fujitsu, i amb les solucions de seguretat aportades per Trend Micro.

Preparats per absorbir l’impacte de l’ampliació de serveis

D’aquí a un temps, l’ATC es farà càrrec de més funcions, tributs i volum de feina. Per a això, s’hi integrarà nou personal i l’agència ha arribat a acords amb altres institucions a través de les quals els ciutadans podran realitzar alguns dels tràmits. La nova infraestructura virtualitzada ajudarà a fer que l’agència pugui dur a terme aquestes tasques.

En primer lloc perquè la integració de nous treballadors serà “bufar i fer ampolles”, gràcies a què crear un escriptori perquè hi treballin es resumeix en una senzilla tasca administrativa, i el maquinari sobre el qual ha de córrer aquest, no s’ha de configurar amb tots els programes.

És més, les entitats amb les quals s’han estat tancant acords per a poder-hi treballar conjuntament (Diputacions, Consells Comarcals, Ajuntaments) també disposaran d’escriptoris virtualitzats a través dels quals, els seus treballadors podran donar curs a les peticions dels ciutadans.

En total, l’ATC comptarà amb més d’un centenar d’oficines distribuïdes per tota Catalunya, que no formen part de la seva infraestructura sinó de les administracions locals, però a on els ciutadans s’hi podran dirigir per resoldre tràmits administratius com si ho fessin amb la mateixa Agència.

El sistema és, a més, altament tolerant a fallades, ja que els serveis amb els quals es treballa es distribueixen a través de tots els servidors virtualitzats, de manera que si en falla un o uns quants, se’n pot ressentir el rendiment conjunt, però difícilment es perdrà la continuïtat de servei d’una aplicació.

Guillem Alsina
Etiquetes: