L’Statistical Atlas presenta un mapa interactiu sobre ciència i tecnologia per regions europees

Compartir

L’Statistical Atlas a escala regional, elaborat a partir de les dades de l’anuari Eurostat regional yearbook 2013, ja es pot consultar en línia. A més de ciència i tecnologia, aquest atles conté mapes amb informació estadística sobre economia i finances, població i condicions socials, indústria, comerç i serveis, transport, agricultura i pesca. Cada mapa presenta una llegenda amb una breu explicació per interpretar les dades.

Pel que fa a la informació estadística sobre ciència i tecnologia, es poden consultar quatre mapes per regions europees: la despesa en R+D en relació amb el producte interior brut (PIB) (dades de 2010), el percentatge d’investigadors respecte a la població ocupada (2010), el percentatge de recursos humans dedicats a ciència i tecnologia respecte a la població activa (2011) i el nombre de sol•licituds de patents a l’European Patent Office (EPO) per milió d’habitants (2009). Aquest darrer mapa es pot consultar a escala provincial.

30 de les 260 regions de la Unió Europea de les quals es disposa de dades van tenir un finançament de l’R+D per sobre del 3 % del producte interior brut (PIB). Entre aquestes 30 regions, deu es troben a Alemanya, cinc al Regne Unit, quatre a Suècia, tres a Dinamarca i dues a Bèlgica, França, Àustria i Finlàndia. En conjunt, aquestes 30 regions representen el 38,4 % de tota la despesa en R+D a la UE-27.

Cal destacar que el 2009 hi havia 2,3 milions d’investigadors actius en tota la UE-27. Aquest nombre ha crescut a un ritme constant en els darrers anys: el 2003 n’hi havia 1,8 milions.

FONT: RecerCAT

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: