Microsoft fa públic el servidor d’Office

Compartir

Permet a les organitzacions oferir als seus membres aplicacions com el Word o l’Excel al navegador.

Microsoft ha anunciat la disponibilitat de l’Office Online Server (OOS), un programari servidor que permet a les organitzacions i empreses oferir als seus integrants l’execució de les aplicacions del paquet ofimàtic Office de Microsoft a través d’un navegador web i sense haver d’instal·lar el programari en local.

La funcionalitat que proporcionen els Word, Excel, PowerPoint o OneNote de l’OOS és la mateixa que l’Office Online ja venia proporcionant des de fa temps, només que hostatjant els programes en els mateixos servidors de l’empresa, i no en els servidors en el núvol de Microsoft.

L'Office Online que Microsoft fa temps que ofereix gratuïtament amb OneDrive i Outlook, essent executat en un navegador Google Chrome

L’Office Online que Microsoft fa temps que ofereix gratuïtament amb OneDrive i Outlook, essent executat en un navegador Google Chrome

El gran avantatge és que d’aquesta manera hi ha -teòricament- més privacitat, ja que els nostres documents no passen pels servidors de Microsoft (malgrat que és possible que el programari envii certa informació d’aquests als servidors de la companyia de Redmond, com ja ha passat en altres casos i passa amb Windows).

El servidor d’OOS ha estat concebut per tal que pugui interactuar amb els servidors SharePoint Server 2016, Exchange Server 2016 i Skype for Business Server 2016, conformant així una completa solució de comunicacions i productivitat per a empreses i organitzacions. A més, OOS resta obert a través d’APIs per a integrar-hi altres solucions propietàries.

La disponibilitat de l’OOS és immediata.

Guillem Alsina
Etiquetes: