Nou edifici per a investigació a la UPC

Un moment de la inauguració del nou edifici B0
Compartir

Està dedicat a investigacions de dinàmica fluvial, enginyeria hidrològica i enginyeria civil públic-privada.

Imatge de portada: un moment de la inauguració del nou edifici B0

El nou edifici del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), i que rep el nom de B0, va ser inaugurat el passat dia 15 en el Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (al capdamunt de la Diagonal), després de gairebé dos anys de construcció.

El projecte es va començar a gestar durant 2012, quan es va crear l’Institut Flumen de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica, però no és fins a la concessió d’un fons FEDER a través de la Direcció General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, al febrer del 2014, que no se’n posa en marxa la construcció i la compra d’equipament, assegurant-se que totes les actuacions complien amb l’estricta normativa Estatal i Europea sobretot en matèria de contractació pública.

El CIMNE és un centre d’excel·lència que, any rere any, atrau els millors investigadors de l’especialitat, i que també produeix investigadors que són preuats als més prestigiosos centres de recerca del món. El model de gestió seguit per aquest centre ha demostrat ser altament eficient i autosostenible pràcticament en la seva totalitat, segons ens explica Roger Casanova de Vilalta, Cap de l’Àrea Legal i de Contractació del CIMNE i que, com a tal, és el responsable últim de la negociació i formalització dels contractes de recerca per encàrrec de tercers. Dins del projecte FEDER, Casanova ha estat membre de totes les meses de contractació tant de l’obra com dels diferents serveis i equipaments que necessitava el projecte.

Amb la seva activitat, conjuntament amb la gerent Anna Font i la directora financera Mari Carmen Linares amb el concurs de Pere-Andreu Ubach en l’apartat tècnic, Casanova ha estat l’home pont entre CIMNE i la Generalitat, essent aquesta darrera la gestora dels fons FEDER concedits per a la materialització del nou edifici.

Foto de l'equip humà que ha fet possible el B0. Casanova, a la dreta de la imatge

Foto de l’equip humà que ha fet possible el B0. Casanova, a la dreta de la imatge

El nou edifici acollirà, a partir d’ara, aquells investigadors i projectes de recerca en àrees relacionades amb l’Institut Flumen, que són les de la dinàmica fluvial, l’enginyeria hidrològica i l’enginyeria civil.

Per exemple, hi tindrem projectes d’R+D vinculats amb la preservació i la recuperació del medi hidro-natural, orientats a la correcta explotació i manteniment de les infraestructures existents.

A més d’això, també servirà per a altres propòsits com el de vincular el CIMNE i l’Institut Flumen a les entitats públiques i privades destinatàries dels resultats assolits en l’activitat investigadora que s’hi desenvoluparà, o impulsar les relacions científiques d’ambdues institucions amb altres centres, tant nacionals com estrangers.

Segons declara Casanova: “avui en dia el gran repte dels centres de Recerca Públics com CIMNE és aconseguir el finançament per a la seva activitat d’interès públic com és la recerca compaginant tant les convocatòries de concurrència competitiva dels ens públics amb la transferència tecnològica i la participació en el mercat com a ‘partner’ d’empreses privades que pot aportar un gran valor afegit en els seus projectes o col·laborar com un soci industrial en el disseny d’eines i instruments d’alta tecnologia“.

En definitiva, doncs, una nova “pedrera” de científics per a una Catalunya que manté una envejable salut en l’àrea de la investigació, tant a nivell estatal com europeu, i puntera mundialment en alguns sectors.

I Casanova matisa que “sense perdre de vista l’objectiu principal de servir als interessos generals i fer créixer el sistema de recerca i innovació de Catalunya ajudant a la Internacionalització de la nostra economia i l’augment de la qualitat de la mateixa amb processos d’alt valor afegit que són els que proporcionen llocs de treball qualificats” per afegir, ja en un to més personal, que “per tant, és un orgull alhora que un repte poder formar part d’aquesta nova gestió pública que demostra que la iniciativa dels poders públics en sectors de l’economia pot ser altament productiva i beneficiosa per a la societat“.

Guillem Alsina
Etiquetes: