Què fer davant d’un robatori de dades personals?

Imatge de Yuri Samoilov a Flickr sota llicència Creative Commons
Compartir

Les cada cop més nombroses notícies sobre robatoris massius de dades dels usuaris de serveis online ens porten a preguntar-nos què fer en un cas així.

Cada vegada abunden més les notícies de robatoris massius de contrasenyes i dades personals de serveis online. Els cibercriminals accedeixen a les bases de dades explotant forats de seguretat en el programari dels servidors de les empreses que proporcionen aquests serveis, copien les bases de dades i després poden desxifrar les dades més sensibles, o bé utilitzar les que siguin públiques per parar trampes als usuaris amb l’objectiu de recollir la informació que els serà més útil a l’hora de robar la identitat dels internautes o assaltar els seus comptes bancaris.

Davant d’aquesta situació que es dóna cada vegada amb més freqüència, Check Point Software (empresa dedicada als productes de seguretat informàtica) ens ofereix una sèrie de recomanacions sobre quin ha de ser el nostre procedir:

  • Assumir que el problema també ens afecta. Quan escoltem per la ràdio o la televisió o bé llegim a Internet que un servei en línia que emprem ha estat víctima d’un d’aquests assalts, no hem d’esperar confirmació per part de l’empresa que el nostre compte ha estat afectat, si no assumir que així ha estat i prendre mesures en conseqüència.
  • El primer: canviar la nostra contrasenya. Pensant sempre en emprar una contrasenya única i diferent per a cada servei online que utilitzem. Hem de crear contrasenyes segures i que no es corresponguin amb cap paraula existent en un diccionari. Barrejar lletres majúscules, minúscules, números i símbols és l’ideal. Podem ajudar-nos tant de generadors de claus d’accés com de gestors per emmagatzemar-les.
  • Emprar les mesures de seguretat que ens proporciona el lloc web. Especialment en el cas de la banca en línia, si som usuaris de serveis que ens proporcionen sistemes de doble autenticació o validació per cada operació que duem a terme, sempre configurar-los i emprar-los.

Imatge que il·lustra aquest article de Yuri Samoilov a Flickr sota llicència Creative Commons

Guillem Alsina
Etiquetes: