El 14,5% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera el 2014

Compartir

La població estrangera resident a Catalunya és d’1.089.214 persones a 1 de gener del 2014, xifra que representa el 14,5% de la població catalana, percentatge superior al d’Espanya (10,7%). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre d’estrangers s’ha reduït un 6% en comparació amb l’1 de gener de 2013 i la disminució ha afectat totes les comarques. Les majors disminucions s’han registrat a l’Alta Ribagorça (-29%), la Val d’Aran (-15,4%) i la Cerdanya (-14,5%).

Les variacions de població estrangera estan afectades no només per la intensitat dels fluxos d’entrada i sortida de la migració exterior, sinó també per l’evolució del creixement vegetatiu d’aquests col·lectius i pel procés de naturalització. L’any 2013, el Ministeri de Treball i Seguretat Social va comptabilitzar 73.468 estrangers residents a Catalunya que havien obtingut la nacionalitat espanyola, el 62,6% dels quals eren originaris d’Amèrica del Sud i Central.

premsa.gencat.cat pres_fsvp docs 2015 02 19 09 58 5a968f1b c08a 4f07 b453 67b4b4e80d74.pdf

El nombre d’habitants estrangers segons el continent de procedència s’ha vist modificat en aquest darrer any. La població d’origen europeu segueix sent la més nombrosa (gairebé representa un terç de la població estrangera), mentre que la procedent d’Àfrica passa a ocupar el segon lloc (amb un 28,2%), seguida pels residents d’origen americà (amb un 26,7%). Més allunyada d’aquests col·lectius hi ha la població asiàtica, que representa el 12,9% del total.

En relació amb l’any anterior, la major disminució li correspon al continent americà (-11,8%), en gran part per la pèrdua de població provinent d’Amèrica del Sud (-14,0%). El nombre d’originaris d’aquesta regió decreix en 36.002 persones, un descens que representa la meitat de la variació anual de la població estrangera.

FOTO

FONT

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: