El 94,3% de la població de Catalunya entén el català, el 80,4% el sap parlar, el 82,4% el sap llegir i el 60,4% el sap escriure

Compartir

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP 2013) mostra que a Catalunya la majoria de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriure el català, en les proporcions següents: entendre (94,3%), saber parlar (80,4%), llegir (82,4%) i escriure (60,4%). En nombres absoluts hi ha 5.899.400 persones de 15 anys i més que entenen el català, 5.027.200 de persones que el saben parlar, 5.152.400 persones que el saben llegir i 3.776.300 persones que el saben escriure.

Pel que fa a l’ús d’altres llengües, l’Enquesta recull que més del 95% de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriure el castellà. El 38,4% de la població entén l’anglès, el 31% el parla, el 34,7% el sap llegir i el 30,6% el sap escriure. Respecte del 2008, el coneixement de l’anglès ha crescut en més de 5 punts.

Quant a l’evolució dels usos lingüístics, l’EULP indica que gairebé 3 milions de persones que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment i que hi ha més de 600.000 persones que tenen el català com a llengua habitual tot i no ser la seva llengua inicial o primera llengua apresa. El procés de transmissió lingüística intergeneracional és de més 6 punts favorable al català (diferència entre el percentatge de població que parla català amb els fills i les filles i el que ho fa amb els progenitors).

En aquest sentit, en el període 2008-2013 l’ús del català com a llengua habitual es manté estable, des del 35,6% al 36,3%. L’estabilització arriba després d’una forta caiguda en el període 2003-2008, en què va passar del 46% al 35,6% a causa principalment de l’arribada de més d’un milió de persones nascudes a l’estranger.

Segons l’Enquesta, hi ha més de 2.530.000 persones que han manifestat que tenen interès per aprendre català o per millorar-ne els coneixements, xifra que representa un 40,6% de la població de 15 anys i més.

En relació als usos de l’occità aranès, el 80,7% de la població de la Val d’Aran l’entén, el 55,6% el sap parlar, i gairebé el 35% el sap escriure. Els més grans de 65 anys mostren més coneixement de l’occità aranès pel que fa a entendre’l i parlar-lo i la població fins a 30 anys són els que més saben llegir-lo i escriure’l.

L’Enquesta

L’objectiu principal de l’enquesta, elaborada per l’Idescat per encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística del  Departament de Cultura, és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els espais de relació personal de la població de 15 anys i més a Catalunya, amb especial interès per la situació de l’ús del català. També en són objectius obtenir informació sobre el coneixement de les llengües (català, castellà, anglès i francès, especialment), mesurar l’ús i el coneixement de l’occità (aranès a la Val d’Aran) i conèixer actituds lingüístiques de la població i opinions sobre l’ús del català.

L’EULP2013 és la tercera edició de l’Enquesta d’usos lingüístics a Catalunya. Les altres dues edicions es van fer els anys 2003 i 2008. En aquesta edició de 2013 s’ha incorporat la metodologia de recollida de dades per Internet. La mostra teòrica és de gairebé 7.500 individus amb un error de l’1,16% per tot Catalunya.

FONT: Departament de Cultura. Generalitat

Últimes entrades de Arnau Sanz Ardanuy (Veure'ls tots)
Etiquetes: