Google es reconverteix en un conglomerat d’empreses

Compartir

Anomenat Alphabet, només serà un instrument financer per treure el màxim rendiment econòmic de les companyies propietat de la multinacional nord-americana, sense afectar al funcionament dels seus productes i serveis.

Alphabet serà el nou nom de Google a nivell corporatiu, és a dir, a partir d’un determinat moment en un futur proper i tan bon punt hagi estat completada la transició, els serveis que ofereixi la companyia fins ara anomenada Google, vindran signats per Alphabet com a responsable empresarial.

Significa això que el cercador Google canviarà de nom a Alphabet? No, en absolut; les marques comercials ja existents continuaran tal i com havien vingut essent fins a la data. Gmail, YouTube o altres, canviaran de nom? No, tampoc. Tal i com he dit abans, Alphabet només serà el “nom fiscal”, per entendre’ns, així que el canvi no ha d’afectar en absolut als usuaris dels serveis de l’actual Google a cap nivell, ni funcional, ni estètic.

Tal vegada, l’únic que hauran de fer és tornar a signar el contracte d’ús, ja que l’entitat amb qui el van signar inicialment canviarà per esdevenir-ne una altra i, en aquest nou contracte, potser si que podrien variar clàusules d’ús aprofitant l’avinentesa. Però això encara està per veure.

Sincerament, crec que el més senzill i pràctic és que el nou contracte a signar només canviés el nom de l’actor que ofereix el servei i res més, deixant qualsevol modificació per a més endavant. D’aquesta manera no s’aixecarien sospites de moviments estranys ni de canvis a clàusules pretesament abusives.

La nova Alphabet acollirà en el seu si tant a Google com a la resta de companyies adquirides per la mateixa empresa, i que ara funcionen de forma independent o semi-independent a nivell fiscal, com poden ser YouTube, Waze o Nest.

Cadascuna d’aquestes companyies tindrà el seu CEO, mentre que el CEO d’Alphabet i, per tant, figura que podríem entendre com el cap suprem de tota la superestructura, serà Larry Page, el qual comptarà amb l’ajut del seu inefable col·lega Sergey Brin ocupant el lloc de President.

Com a nou CEO de Google ha estat nomenat Sundar Pichai, el qual i des de la seva entrada a la multinacional el 2004, ha anat ocupant llocs directius en productes estratègics i duent-los a l’èxit, com ara Android, Chrome o Drive.

El nou artifici compleix funcions senzillament d’estructuració dels bens i interessos de la companyia fins ara coneguda com a Google, i que van molt més enllà del cercador i les aplicacions més conegudes, car sota el paraigua d’Alphabet també hi trobarem els laboratoris de desenvolupament.

La conversió d’una companyia en l’altra es farà mitjançant l’intercanvi d’accions 1 a 1, és a dir: per cada acció de la vella Google, el posseïdor en tindrà una altra d’Alphabet amb els mateixos drets.

És d’imaginar, però, que el valor de les noves accions pujarà en el mercat un cop surti a borsa la nova companyia que englobi tots els negocis de Sergey Brin i Larry Page, una macroestructura més forta i potent capaç de multiplicar el valor del sumatori de les parts que la constitueixen. Aquest, al meu parer, seria el segon objectiu de Page i Brin, potenciar el valor dels seus negocis.

Guillem Alsina
Etiquetes: