La Generalitat contesta sobre les mancances en telecomunicacions al Berguedà

Panoràmica de Berga el 2008. Imatge de l'usuari horrapics a Flickr sota llicència Creative Commons
Compartir

El govern ens aclareix que es troba lligat de mans i peus en alguns aspectes, però que treballa per a la millora de les infraestructures i ens detalla algunes de les accions que ha dut a terme.

Imatge de portada: panoràmica de Berga el 2008. Fotografia de l’usuari horrapics a Flickr sota llicència Creative Commons

Fa dues setmanes publicàvem una carta oberta que des de l’Associació Xarxa Tecnològica a l’Abast del Berguedà havien enviat al President de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, i en la qual es repassaven les mancances que a parer dels responsables de l’Associació, pateix la comarca en matèria de telecomunicacions i comunicacions físiques.

En aquella missiva s’hi proposaven millores a la infraestructura existent, tant en matèria d’accés a Internet com en matèria de comunicacions, fent propostes com la recuperació d’una línia de tren o la millora de la connectivitat per 4G.

Des d’aquesta redacció ens vam posar en contacte amb la Generalitat per demanar-los el parer sobre les reclamacions, i després d’uns dies d’espera, avui ens hem trobat amb la resposta a la nostra bustia de correu.

Des del govern sens deixa clara una cosa: no obliden el Berguedà i són conscients de les mancances que pateix el territori, però tanmateix es troben lligats de mans i peus en una sèrie d’aspectes.

Addueixen que, malgrat els plans de millora de la infraestructura traçats per la Generalitat, en ser el sector de les telecomunicacions liberalitzat, segons quines actuacions porti a terme el govern podrien ser interpretades per la Unió Europea com un ajut il·legal i, per tant, dut a judici.

Sobre una altra de les reclamacions exposades en la carta oberta, la de considerar la implementació d’un servei d’accés universal a Internet a la comarca, se’ns explica que aquesta competència és estatal segons recull la Llei General de Telecomunicacions, estant adjudicat tal servei a Telefónica. La competència de la Generalitat passa, només, per controlar que aquest servei es compleixi en els termes estipulats.

Així doncs, la responsable última de decidir on, com i quan es despleguen les infraestructures, són les operadores i, en aquest cas concret, Telefónica, la qual actua segons les prioritats que creu convenients (i que a ulls d’alguns berguedans, no són precisament les de la comarca…)

Aquesta situació és vàlida tant per a l’accés fixe (cable de coure/cable de fibra òptica) com per a la telefonia mòbil (4G).

Malgrat tots aquests contratemps, des de la Generalitat se’ns indica que no han restat de braços plegats: es continua estenent la xarxa de fibra òptica a través del projecte Xarxa Oberta, malgrat que el cost de les inversions a realitzar -sumat a l’escàs pressupost del govern català- fa que aquest desplegament vagi a un ritme lent, i tampoc ens especifiquen el desplegament concret que es realitza a la comarca.

El compromís per a aquesta legislatura és el de redoblar els esforços en aquest sentit.

També (i novament de manera genèrica, sense entrar al detall del què s’ha fet a la comarca del Berguedà en concret) se’ns indica que s’han dut a terme accions en l’àmbit de la telefonia mòbil per millorar la cobertura, com ara facilitar la instal·lació d’antenes en edificis propietat de la Generalitat, i s’ha arribat a un acord amb Vodafone per estendre la cobertura del 4G d’aquesta operadora a àrees a les quals no hi arriba la cobertura d’altres serveis d’alta velocitat, a un preu mòdic per als usuaris.

Tots aquests arguments no deixen de ser declaracions d’intencions que s’han posat, en major o menor mesura a la pràctica, i que hem d’entendre en el marc d’un govern minat per a operar de manera autònoma tant per les lleis estatals com per les regulacions europees i per una manca de pressupost per a aquest tipus d’accions, un darrer punt del que uns en faran responsable l’acció política, i d’altres les circumstàncies externes al govern català.

Però la principal pregunta que resta per respondre és: què en pensaran els berguedans en general i els impulsors de la iniciativa en particular?

Guillem Alsina
Etiquetes: