Núvol de desenvolupament per a servidors ARM

Fotografia de Simon Cunningham a Flickr sota llicència Creative Commons
Compartir

Busca oferir una eina per al desenvolupament de solucions en arquitectura ARM estalviant la inversió en maquinari als desenvolupadors.

Imatge de portada de Simon Cunningham a Flickr sota llicència Creative Commons

Malgrat que l’arquitectura ARM és coneguda sobretot per ser la que segueixen la pràctica totalitat dels microprocessadors dels smartphones (en aquest cas també hi ha les arquitectures MIPS i x86) i una gran part dels que equipen els tablets (en competència amb la x86), aquesta també és vàlida per al seu ús en xips que desenvolupin altres rols, com ara computació d’escriptori o per a servidors, malgrat que és molt menys emprada que la gran dominadora en aquests àmbits, la x86.

Malgrat que s’han fet intents tant en el sector de les màquines d’escriptori, com ara portàtils (i, sobretot, en plena efervescència dels netbooks) com en servidors (l’assignatura pendent, de la qual se’n va parlar força fa anys), l’ús de l’arquitectura ARM fora dels dispositius mòbils no ha quallat.

També, i gràcies a l’omnipresència dels dispositius connectats, ens trobem amb què els xips ARM són àmpliament emprats en televisors, dispositius intel·ligents de la Internet de les Coses (IoT), i altres formats, en els quals les seves virtuts i, especialment, el baix consum energètic, són molt apreciades.

Per tal de potenciar l’adopció de solucions basades en aquesta arquitectura en l’àmbit dels ordinadors d’escriptori, servidors i diversos formats de dispositiu, l’any 2010 va néixer Linaro, una organització sense ànim de lucre que aplega empreses interessades en el desenvolupament per a aquesta arquitectura i la seva popularització en àrees en les quals ara mateix no gaudeix de gaire presència o bé són puixants, com la IoT.

Recentment, Linaro ha anunciat la disponibilitat de Linaro.cloud, una eina en el núvol que facilita als desenvolupadors accés als recursos i les ferramentes necessàries per a la creació de solucions de programari que funcionin sobre l’arquitectura ARM i destinades a la seva execució en servidors o per a dispositius de la IoT.

D’aquesta manera es proporciona a les empreses i desenvolupadors interessats una plataforma de desenvolupament evitant-los l’haver d’invertir en maquinari dedicat i en la seva configuració i manteniment.

Els servidors es recolzen en sistemes operatius Debian i CentOS amb OpenStack, mentre que en el maquinari hi participen marques com AMD, Huawei, Cavium i Qualcomm en configuracions d’un sol socket i de dual socket.

El centres de dades que allotgen aquest núvol dedicat al desenvolupament per a microxips ARM es troben actualment al Regne Unit (on és la seu central de Linaro) i als Estats Units, però l’organització té plans per muntar nous centres a l’Europa continental i a l’Àsia.

Guillem Alsina
Etiquetes: