Què és una Smart City i quins beneficis té

Compartir

El passat dijous 3 d’abril vàrem assistir a la segona edició del Sabadell Smart Congress. Congrés en el qual es va tractar la difusió de les noves tecnologies i procediments innovadors aplicats a ciutats de mida mitjana. Des del convenciment que és a les ciutats mitjanes, com Sabadell, on es juga el futur de la intel·ligència urbana. No només la major part de la població urbana viu en aquest tipus de ciutats, sinó que és aquí on les innovacions vinculades al concepte d’Smart Cities són més fàcilment aplicables, ja que les ciutats mitjanes no tenen la complexitat de gestió de les grans conurbacions.

wordcloud_smartcityjam

El terme Smart City no és res nou, però possiblement és un terme força desconegut. Quan parlem de Smart City (ciutat intel·ligent) ens referim al nou model de ciutat que integra iniciatives orientades a millorar la sostenibilitat mediambiental i econòmica, així com la gestió eficient dels seus serveis, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i permetre, a llarg termini, una reducció de la despesa pública. Això s’aconsegueix a partir de la innovació, per exemple, dels materials, recursos i models emprats. Es busca la màxima integració i connexió entre les infraestructures i serveis de la ciutat. Per tant, s’utilitza de manera intensiva la tecnologia. El fet que els projectes Smart Cities afectin el desenvolupament d’infraestructures i serveis d’una ciutat, el converteix en un sector transversal que abasta activitats tant diverses com l’energia, l’aigua, el transport, l’urbanisme, la recollida de residus, l’ensenyament o la salut, a més de les TIC, entre d’altres.

Àmbits en els quals es desenvolupa

El sector de les Smart Cities està format pels següents àmbits d’activitat: Mobilitat urbana, sostenibilitat mediambiental i gestió d’infraestructures, ciutadania, governança i economia, salut i serveis socials. La mobilitat urbana abasta l’accessibilitat, la seguretat i l’eficiència en els sistemes de transport. La sostenibilitat mediambiental i la gestió d’infraestructures engloba els serveis d’estalvi de recursos energètics basats en dissenys innovadors, la gestió eficient dels sistemes energètics dels edificis, les aplicacions intel·ligents o la millora de la xarxa elèctrica i de l’aigua. L’àmbit de ciutadania, governança i economia abasta els serveis associats amb el govern de les ciutats i la seva relació amb la ciutadania, el suport a l’activitat econòmica i la seguretat pública. Finalment, en l’àmbit de la salut i els serveis socials hi trobem els nous models de producció i gestió dels serveis sanitaris i socials, molts d’ells basats en aplicacions TIC, com la telemedicina o la teleassistència.

Possiblement molts de vosaltres teníeu un concepte un pèl diferent de les Smart Cities. Potser pel concepte smartphone teníem una altre idea de ciutat intel·ligent. Els actuals dispositius mòbils tenen una ‘intel·ligència’ tangible ja que amb ells podem fer infinitat de tasques. En canvi, la intel·ligència de les ciutats està més enfocada a l’estalvi i la millora de les nostres vides d’una forma no tant palpable. Un clar exemple és el de l’enllumenat. Tot i així en un futur segur que veiem nous conceptes com podria ser el de servei Wi-Fi gratuït arreu de la ciutat per part del ajuntaments de cada ciutat. Un clar exemple de intel·ligència que podríem utilitzar nosaltres, els ciutadans, més directament.

Què n’opineu? La vostre ciutat ja és Smart?

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: