Twitter ja permet que tothom es pugui enviar missatges privats

Compartir

La xarxa social de microblogging obre per fi una funcionalitat que feia anys que venia provant en grups d’usuaris reduïts.

Fins ara, per enviar un missatge directe (i privat) a un altre usuari de Twitter, calia que entre ambdòs usuaris (emissor i destinatari del missatge) hi hagués una relació de seguiment mutu, és a dir, que l’emissor seguís el destinatari, i viceversa. A partir d’ara, aquesta necessitat s’elimina i qualsevol usuari de Twitter ja pot enviar missatges directes a un altre usuari qualsevol.

És quelcom que alguns usuaris demanaven a crits mentre que d’altres s’hi han estat oposant des del principi, i que l’empresa Twitter havia estat provant en petit comitè a la seva xarxa social, permetent-ho amb certes limitacions entre petits grups d’usuaris, abans de fer-ho públic per a tots els usuaris de la seva plataforma de microblogging.

Els missatges privats segueixen la mateixa dinàmica que els tweets públics, essent limitats a 140 caràcters. La diferència és que només els poden veure dos usuaris, l’emissor i el destinatari d’aquest missatge, i han estat concebuts per dur al terreny privat una conversa pública en la xarxa de microblogging.

Obrir la possibilitat d’enviar missatges privats a qualsevol pot tenir avantatges i inconvenients i, entre els segons, s’hi troba el de la privacitat. Per tal de satisfer tothom, Twitter ha implementat també una opció de configuració a l’apartat de Seguretat i Privacitat que permet activar o desactivar la recepció de missatges directes enviats per qualsevol persona. L’opció és tan recent que encara ni tan sols es troba traduïda en algunes llengües, sortint directament en anglès, i es troba desactivada per defecte, amb la qual cosa no rebrem missatges directes tret dels enviats per algú qui ens segueix i al qual seguim, fins que no l’activem.

Com podeu veure, la preferència per activar la recepció de missatges directes de qualsevol, es troba de moment només en anglès

Com podeu veure, la preferència per activar la recepció de missatges directes de qualsevol, es troba de moment només en anglès

A les apps oficials de Twitter per a iOS i Android també s’hi ha inclòs un botó que ens facilita, des del perfil d’un altre usuari, enviar-li un missatge directe, sempre i quan aquest ho tingui permès en la seva configuració tal i com ho acabo d’indicar.

Imatge promocional de Twitter que mostra la posició del nou botó de missatge directe en els perfils del client mòbil

Imatge promocional de Twitter que mostra la posició del nou botó de missatge directe en els perfils del client mòbil

Guillem Alsina
Etiquetes: