Adobe facilita la indexaci

Compartir

Google s’erigeix com el primer motor de cerca que aprofita els recents desenvolupaments de la companyia creadora del format d’animacions i aplicacions RIA més popular actualment, permetent que a partir d’ara el famós cercador indexi correctament els textos presents en les animacions Flash.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Tradicionalment, els llocs web realitzats íntegrament en Flash s’han deixat només per a continguts molt específics com ara jocs en línia i, normalment, la pàgina que contenia les animacions Flash tenia a més altres elements en HTML normal o en altres tecnologies semblants. El motiu és simple: en ser Flash un format binari, la seva indexació i posterior recerca en les eines com Google, Yahoo! o Windows Live Search és molt dificultosa.

Tot i això, és comprensible l’interès d’Adobe per facilitar aquest ús dels continguts Flash per part dels motors de cerca donada la seva popularitat i ús, ja que molts dissenyadors de llocs web simplement es neguen a utilitzar el seu format d’animació, i el mateix passa amb els experts en posicionament, que veuen moltes dificultats en posicionar adequadament un lloc realitzat a base de Flash.

És per això que Adobe ha estat treballant colze a colze amb els principals jugadors del mercat de les cerques per tal de permetre que el format Flash sigui més amigable a les eines d’indexació, i ha anunciat la consecució d’aquesta fita tan esperada entre la comunitat de programadors i dissenyadors.

La idea d’Adobe, que ha treballat amb Google i Yahoo!, és la d’automatitzar al màxim la indexació dels continguts existents en Flash sense obligar als dissenyadors a canviar tot el que ja estava fet. El primer a incorporar aquesta tecnologia en el seu motor de cerca serà Google, que ja ho ha anunciat al món.

El contingut de les animacions Flash que veurà millorada la seva indexació serà el textual, com per exemple les paraules que consten en els botons de llocs web que han estat fets en Flash. En general, qualsevol text que els usuaris vegin en una animació Flash serà indexat correctament per Google a partir d’ara. Les adreces de llocs web que consten en forma d’enllaç dins de les animacions Flash també seran explorades i indexades pels motors de cerca.

L’únic que de moment quedarà fora de l’abast dels crawlers, els robots de recerca i indexació de les principals empreses, són les imatges i les animacions. Google, per exemple, no inclourà les imatges presents en un fitxer Flash en la seva secció de cerca d’imatges, ni les animacions en la seva secció de vídeos juntament amb els continguts de YouTube o de Google Video.

Això ha pogut ser dut a terme mercès a les facilitats que Adobe ha ofert en forma de llibreries als desenvolupadors de motors de recerca per a què aquests programes puguin entendre el contingut que se’ls dóna en un fitxer Flash.

No vull acabar sense recordar novament als desenvolupadors que estiguin llegint aquesta notícia que no estan obligats a modificar els continguts que hagin desenvolupat en Flash per facilitar la tasca dels robots indexadors, sinó que aquests ja han après com estan construïts els fitxers Flash per dins per tal de poder indexar-los.

És de suposar que un proper pas d’aquesta iniciativa podria apuntar cap al que ha quedat pendent aquest cop, és a dir, les imatges i les animacions.

Guillem Alsina