Així serà Safari 4

Compartir

AppleAmb la publicació de la beta del navegador web d’Apple podem veure el que ens depara el seu futur proper, amb una interfície d’usuari i funcionalitats gràfiques realment espectaculars.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Apple ha posat a disposició del públic en general la primera versió beta de Safari 4, la seva propera generació de navegador web que si hem de jutjar per les aparences, es dirigeix directament a captar aquells usuaris a qui els agradi cuidar l’estètica del seu escriptori al màxim.

Per a això s’han introduït formes de visualització basades en el Cover Flow que va popularitzar l’iPhone i l’iPod Touch i que posteriorment va passar a l’iTunes. Aquest format s’utilitza per navegar a través de l’historial o els preferits, presentant previews de la pàgina completa en pantalla. Aquesta ajuda visual serà, sense cap mena de dubte, molt útil als usuaris. Els preferits també es presenten d’una manera semblant, en un panell amb efectes 3D que visualment és molt atractiu. A més, se’ns indica amb una estrella aquells llocs que tenen nou contingut des de la darrera vegada que els vam visitar.

Una vista de com s'organitzen els preferits

La forma de consultar l’historial varia substancialment de la clàssica que trobem en altres navegadors com Firefox o Internet Explorer, ja que gràcies al mode visual Cover Flow i que Safari 4 guarda una "miniatura" (de l’anglès original thubnail) de cada pàgina visitada en el passat, podem "reviure" la nostra navegació per Internet en qualsevol moment. També podem realitzar cerques de text a les pàgines del nostre historial, amb el que si hem llegit alguna cosa amb anterioritat però no recordem a quina pàgina, podem recórrer a aquesta funcionalitat per buscar-la.

Com a darrer element visual destacable, les pestanyes se’ns han mogut de lloc, canviant la seva ubicació actual a la zona inferior del quadre d’adreça a la part superior de la finestra, justament al costat dels botons que permeten maximitzar, minimitzar o tancar l’aplicació. Un canvi que se m’acudeix s’ha fet més que res per diferenciar-se de la competència que a efectes pràctics, i que ha estat introduït també a mode de test per veure com ho reben els usuaris.

L'historial amb el mode Cover Flow sota Windows. Noteu l'aspecte natiu de l'aplicació

Les noves pestanyes incorporen funcionalitats idèntiques a les de Google Chrome, el navegador web de la companyia del cercador, permetent intercanviar pestanyes entre diferents finestres de la mateixa aplicació i crear una nova finestra amb tan sols "arrossegar" una pestanya fora de la finestra que la contenia.

Sota la "carrosseria", el principal canvi es troba en el motor de processament de Javascript, amb un de nou anomenat Nitro que permet que Safari 4 superi, segons afirma Apple, a Firefox, Internet Explorer i Google Chrome en el seu rendiment global. Per als desenvolupadors també s’han inclòs diverses eines que faciliten l’anàlisi de l’estructura d’una pàgina i el debugat de codi Javascript.

Com sempre amb aquest navegador, tindrem a la nostra disposició dues versions, una per al Mac OS X i una altra per a Windows. Si en versions anteriors aquesta darrera tenia una gran semblança amb la seva homòloga per al sistema operatiu de la companyia de Cupertino, la quarta serà diferent, mimetitzant el seu look&feel (com es veu i la forma de treballar-hi) al sistema operatiu de Microsoft. Fins i tot s’empren les mateixes fonts (tipografies) que en el Windows, malgrat que l’usuari té l’opció d’utilitzar les d’Apple.

Safari 4 beta ja pot ser descarregat gratuïtament des del lloc web de la companyia de Cupertino.

Guillem Alsina