Alliberada Fedora 10

Compartir

Un rentat de cara juntament amb el suport per a connexions de banda ampla mòbil integrat en el gestor de connexions de xarxa, i un nou procés d’arrencada gràfic, les seves principals novetats.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Gairebé sis mesos després de què veiés la llum la novena versió d’aquesta distribució, considerada una de les grans i històriques juntament amb Debian, SuSE/openSUSE, Mandriva (anteriorment Mandrake) o Slackware, es publica la desena, que inclou més suport per a maquinari a més d’altres novetats.

Els canvis més evidents es troben en l’aspecte extern del sistema, l’escriptori. Com és habitual, Fedora 10 inclou un nou tema visual anomenat en aquesta ocasió "Solar" i que ens dóna un fons de pantalla realment espectacular. Però si retrocedim una mica, des del moment de l’arrencada del sistema ens trobem amb novetats molt interessants: el temps d’arrencada ha disminuït notablement amb la introducció de Plymouth, una donació de Red Hat que substitueix l’RHGB (Red Hat Graphic Boot).

El nou procés d'arrencada Plymouth

Entre les virtuts de Plymouth ens trobem que no necessita d’un servidor de finestres (X Server) per funcionar, i que s’inicia abans de qualsevol altra funcionalitat del sistema.

NetworkManager és el sistema de gestió de connexions de xarxa, que a partir d’aquesta nova versió integra també tot allò referent a connexions de banda ampla mòbil, quelcom cada dia més de moda a mesura que es van popularitzant els mòdems USB 3G. Configurar i utilitzar un mòdem 3G sota GNU/Linux pot ser a partir d’ara i amb Fedora una cosa gairebé instantània.

L’apartat de suport per a impressores també ha estat millorat i simplificat per tal que sigui més accessible als usuaris principiants o amb menor nivell de coneixements tècnics. A partir d’ara, la finestra que informa de l’estat de la cua d’impressió presentarà més informació i més simplificada.

La webcam és un perifèric que cada dia està més integrat en els ordinadors, especialment en les màquines portàtils. Els netbooks de nova fornada ja surten tots de fàbrica amb una càmera web integrada. Per tot això, no és estrany que una de les principals millores es centri en el suport per a webcams, amb major nombre de dispositius suportats.

Altres millores incloses en aquesta nova release són:

– Kernel 2.6.27
– Gnome 2.24.1
OpenOffice 3.0, essent aquesta la primera de les grans distros que inclou la nova versió. Permet obrir documents en el format propi de l’Office 2007 de Microsoft
– Pidgin es manté com a client de missatgeria estàndard malgrat que per a les noves versions de Gnome s’empra Empathy com a tal. Aquest darrer serà el client d’IM per defecte a Fedora a partir de la propera versió
– L’eina de creació de distribucions a mida basades en Fedora suporta ara directoris d’usuari persistents, de manera que podem desar les nostres dades d’una sessió a una altra

L'escriptori de Fedora 10 amb l'OpenOffice 3.0 i el Pidgin oberts

La distribució ja pot ser descarregada per a la seva instal·lació, en diverses versions o "spins" com se les coneix: en format CD o DVD per a instal·lació o execució en mode Live, per a plataformes i386, amd64 o PowerPC, amb diversos entorns gràfics, per a desenvolupadors, per al món educatiu,… les opcions són tantes que, simplement, mareja només de pensar-hi.

Al mateix temps que s’ha presentat en societat la desena versió, ha donat començament el camí cap a Fedora 11 amb la primera llista de funcionalitats que haurà de complir aquesta distro i que encara no té dates de llançament.

El projecte Fedora va néixer de la mà de Red Hat com una distribució realitzada per una comunitat lliure i independent de desenvolupadors, esponsoritzada i recolzada per l’empresa nord-americana, que basa els seus productes comercials en aquesta distro, afegint-li altres paquets de programari, un aspecte personalitzat i suport tècnic de pagament.

Guillem Alsina