Analitzant les claus de l’èxit d’Apple

Compartir

AppleHi ha productes i models de negoci que triomfen de forma especial; des del moment que irrompen en els mercats són acceptats pels consumidors, creen addicció i “senten càtedra”, liderant els seus sectors i convertint-se en el referent dels mateixos. Apple i la majoria dels productes que llança responen a aquest model.

Antonio Flores – Molt s’ha escrit sobre els seus productes; Apple és un clar exemple d’èxit sense pal·liatius en el model de negoci i la seva formulació. La gran força d’Apple no és fruit de l’excel·lència tecnològica o creativa, si no de la seva capacitat de crear ecosistemes de negoci i del domini de la velocitat i el temps per a implantar-los.

Vegem algun dels factors de l’aprenentatge d’Apple per a crear ecosistemes de negoci:

 1. No serveix de res tenir el millor producte del mercat, si la base de clients és molt petita: el 1986 Apple va llançar el Macintosh Plus, creant el germen de consumidors “dissidents” de l’entorn Windows, estructura dels fans que conformen avui la seva base de seguidors.

 2. Si per obtenir una base de clients més grans, imites els codis de la indústria, desapareix el teu avantatge competitiu: el 1991 va llançar el PowerBook, un producte d’arquitectura de producte idèntica a la resta de la indústria, banalitzant el producte Apple sense aconseguir augmentar la base de clients.

 3. Si el client no té la necessitat o no l’entén, millor no sortir al mercat: el 1994 va veure com un gran concepte era ignorat pel mercat per ser llançat massa aviat, quan els consumidors no teníem consciència de la necessitat del mateix; va llançar l’agenda Newton, provocant amb el seu fracàs comercial el principi del canvi d’Apple.

 4. El disseny pel disseny no és un avantatge competitiu sostenible i canibalitza la resta dels productes: el 1999 va llançar el PowerMac G3 i l’iBook; en el 2000 el Power Macintosh Cube i en el 2001 l’iMac. Apple no aconsegueix augmentar la seva base de clients i es desgasta per l’excessiu nombre de nous i continuats llançaments. Els seus productes es conceben com una moda i només aconsegueixen captar a una base de clients focalitzats en l’estètica.

 5. La Concepció d’ecosistemes de producte/servei, permet crear avantatges competitius sostenibles i diferencials, així com abrigar a desenvolupadors que garanteixin les actualitzacions dels mateixos: a finals del 2001, es produeix un fet transcendental en els productes Apple i llança l’iPod de primera generació i l’iMac. Ambdós sublimen l’aprenentatge d’Apple en la concepció de productes i els concep com a plataforma per a un ecosistema de serveis i aplicacions. En el 2004 llança l’iPod Mini, germen de la plataforma iTunes, dels iPhone i de l’iPad.

Actualment Apple concep els seus productes com una clau d’entrada a un món exclusiu de serveis desenvolupats sota els següents conceptes:

 1. Mentalitat col·laborativa 2.0: Apple lidera i mobilitza una gran indústria de desenvolupadors que garanteixen l’actualització i sorpresa constant dels seus productes.

 2. Disseny universal, sobri i perdurable en el temps: Els seus productes i serveis, estan unificats sota un disseny sobri i minimalista (l’antítesi de l’iMac DV del 1999) gestionats per uns interfícies d’ús sempre a l’última en l’estat de l’art, aconseguint un auto-aprenentatge basat en avançar-se a la necessitat i manera de pensar de l’usuari.

 3. A la recerca de l’oportunitat, més enllà de la seva indústria. Mentalitat retailer: pocs adolescents d’avui fidels consumidors d’Apple, coneixen que fou una de les pioneres de la fabricació d’ordinadors; Apple ha sabut sobreposar-se a la seva mentalitat de fabricant (i a les seves fàbriques) per imbuir-se d’una mentalitat de retailer, pensant constantment en la necessitat dels seus clients.

 4. El valor per a l’usuari està en el model de negoci, no en la tècnica: els antics cercadors de l’excel·lència tecnològica, ho són ara de l’excel·lència en la innovació; han après que amb un bon model de negoci poden augmentar el valor exponencialment de la tecnologia.

 5. Experiències memorables, domini dels mitjans: la millor manera de fidelitzar als consumidors i crear avantatges competitives sòlides en el temps és sorprendre’ls constantment. Apple és un mestre de la sorpresa i l’expectativa, des de la manera de comunicar els nous llançaments (amb un Steve Jobs mestre de cerimònies).

 6. Experts en el tempo de l’oportunitat, capacitat de lideratge: poques vegades Apple és el pioner tecnològic en un nou sector. Una obra mestra de gestió del tempo de llançament és el nou iPad; aquest és una sorpresa contínua i una experiència memorable formada a base de temes ja coneguts, recollint l’èxit comercial que molts altres han contribuït a estructurar.

Apple representa un clar exemple d’èxit en la creació de models de negoci, l’aplicació de la innovació estratègica, la visió transversal dels mercats i la persistència en una filosofia d’entendre l’ús dels productes i de la tecnologia en la vida quotidiana.

Signa l’article: Antonio Flores, CEO de la consultora estratègica en innovació Loop Business Innovation i president de CN (Competitive Network).

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)