Andorra: el nou model econòmic, fiscal i de cloud computing

Compartir

Andorra ha iniciat en els darrers temps un camí cap a un desenvolupament econòmic sostingut. La recent reforma del model econòmic i fiscal amb l’establiment d’una fiscalitat directa però molt competitiva i la liberalització de les inversions exteriors, la posaran al capdavant dels països del seu entorn.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) segueix amb la voluntat de donar a conèixer el nou model econòmic del Principat i estrènyer vincles amb empresaris d’arreu del món. Així, en els darrers mesos ha realitzat nombroses trobades amb col·lectius i teixits empresarials.

Logo de la CEAVaig tenir la sort de poder assistir a una d’aquestes trobades, on la Directora de la CEA (Sílvia Gabarre) i el vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de la CEA (Pere Augé), van aprofundir en les formes de negoci que es poden establir a Andorra i en les possibilitats que la jurisdicció del Principat ofereix a l’empresariat.

Andorra, estratègicament ubicada entre Espanya i França, històricament ha basat la seva gran prosperitat econòmica en un model fonamentat en la competitivitat del turisme i del comerç, en la construcció i en la seva condició de plaça offshore. L’aparició d’una forta competència a nivell turístic, la crisi global dels sectors financers i de la construcció i la pressió internacional per eliminar les zones offshore, han creat la necessitat d’un nou model econòmic.

Andorra ha optat per l’homologació amb Europa, però amb certes característiques diferencials per ser més competitius i convertir-se en una de les més atractives jurisdiccions d’Europa per al desenvolupament de projectes d’inversió i iniciatives empresarials a nivell internacional.

Indubtablement, el nou marc fiscal de perfil baix la converteix en una atractiva jurisdicció que s’ha de complementar amb l’obertura econòmica i pot fomentar aliances amb empreses internacionals que fins ara no havien pogut gaudir dels avantatges competitius d’Andorra, tant per al desenvolupament de projectes locals, com si l’objectiu és l’expansió internacional.

L’evolució de la crisi financera i econòmica internacional va deixar clara la voluntat de la comunitat internacional d’avançar cap a la transparència de l’activitat financera. La Declaració del Principat d’Andorra que el cap de Govern va signar a París el 10 de març de 2009 suposava un ferm compromís d’establir acords d’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia de les autoritats fiscals segons el model OCDE d’intercanvi d’informació fiscal.

Conseqüència de l’aplicació d’aquest text legal s’han subscrit fins ara 21 convenis d’intercanvi d’informació fiscal. Amb aquests acords, Andorra deixa de ser considerada paradís fiscal i surt de les llistes grises de l’OCDE i dels estats respectius.

El conveni de doble imposició

En tots els convenis d’intercanvi d’informació fiscal es preveu la seva substitució pels eventuals convenis per evitar la doble tributació.

Els convenis per evitar la doble imposició són la peça clau per a la competitivitat internacional de les empreses que finalment s’instal·lin a Andorra.

Cal destacar que per a les noves inversions exteriors hi ha l’obligació de presentar un projecte d’inversió que el Govern andorrà analitzarà i en valorarà la seva idoneïtat, i en cas de complir amb tots els requisits exigits, n’autoritzarà la inversió.

Andorra, projecte de creixement basat en la innovació i la tecnologia

Desprès les tasques de reflexió i d’anàlisi dutes a terme pel Govern, es va llençar el projecte ACTUA amb el propòsit de ser la base per construir el present i el futur d’Andorra.

Andorra busca la inversió estrangeraAquesta iniciativa es tradueix també en la creació de clústers de competitivitat en els sectors de salut i benestar, educació, i innovació i noves tecnologies.

En aquest clúster de Noves Tecnologies, que és el que ens interessa, s’hi ha treballat 18 mesos amb l’objectiu de mobilitzar els factors clau de la competitivitat, especialment la capacitat d’innovar per desenvolupar el creixement i l’ocupació.

S’estan desenvolupant projectes transversals per generar creació de riquesa al país. Per això es treballa amb tres objectius: tenir una massa crítica que generi innovació, incrementar la tecnologia i generar projectes que integrin transversalitat, idees noves i tecnologia capdavantera.

Els organismes de Govern creuen fermament que la clau de la competitivitat es troba sobretot en una millora de la productivitat i aquesta arribarà en facilitar la Innovació. Un dels projectes claus liderats des del clúster és el de Smart Country que , mitjançant onades d’implantacions successives, vol que Andorra tingui les funcionalitats, atributs i beneficis d’un Smart Country dins d’un full de ruta.

Una manera de materialitzar el projecte de Smart Country és enfocar la seva aproximació amb un model de “cloud computing” públic i obert que serveixi de plataforma tecnològica per al país.

Què és el Cloud Computing?

Cloud Computing significa que les aplicacions comercials es fan des del “Núvol d’Internet”. Les aplicacions basades en “el Núvol” poden implementar-se i executar-se en qüestió de dies o setmanes i costen molt menys.

Les aplicacions empresarials tradicionals sempre han estat massa complicades i cares. La quantitat i la varietat necessària de maquinari i programari per a executar-les és aclaparadora. Es necessita d’un equip d’experts per a què les puguin instal·lar, configurar, provar, executar, assegurar i actualitzar. Quan es multiplica aquest esforç per centenars d’aplicacions, és fàcil d’entendre per què les empreses més grans no tenen totes les aplicacions que necessiten. Petites i mitjanes empreses encara tenen menys possibilitats.

Gràcies al Cloud Computing ens oblidarem d’aquestes complicacions perquè no s’ha de gestionar ni el maquinari ni el programari, això serà la responsabilitat d’un proveïdor experimentat. La infraestructura compartida fa que funcioni com una utilitat, només es paga pel que es necessita, les actualitzacions són automàtiques i l’ampliació o reducció del servei implica un procés simple.

Què pot significar per a Catalunya?

Empresarialment podem dir que Andorra es converteix en una plataforma ideal per a Catalunya per establir filials d’empreses catalanes on iniciar l’expansió internacional. Amb aquest sistema bancari totalment sanejat, els emprenedors i les empreses tindran accés al crèdit per finançar nous projectes, cosa que no sembla que hagi de passar aquí en força temps. Aquestes empreses només tributaran un 10% a l’Impost de Societats.

Andorra ja no és paradís fiscal, però Catalunya s’ha convertit en un infern fiscal. A l’IRPF d’Andorra hi trobem un tipus màxim del 10%, amb els primers 24.000 euros exempts. Membres de la CEA (Confederació Empresarial Andorrana) em confessen que, quan s’aprovin els convenis de doble imposició, amb França i Espanya sobretot, els que han d’arribar no trigaran en fer-ho i seran rebuts amb els braços oberts.

Font: Conferència CEA i Andorra Econòmica

 

Jordi Oliva és analista tècnic de borsa a Empordà Patrimonis i Master Trader a FXCM a Londres, amb més de 20 anys d’experiència treballant als mercats financers. A El Mur Tecnològic s’especialitza en comentar l’apartat financer de les empreses tecnològiques.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: