Apple blinda el desenvolupament per a iPhone només amb les seves eines

Compartir

MacLa companyia de Cupertino ha canviat l’acord de llicència per a desenvolupadors en la darrera versió de l’SDK per a iPhone OS llançada recentment (4.0), prohibint explícitament l’ús d’intèrprets intermedis i compiladors creuats. Un torpede dirigit directament a la línia de flotació d’Adobe i Mono.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – En el punt 3.3.1 del nou SDK 4.0 per a iPhone d’Apple s’hi diu: "Les aplicacions només podran emprar les API documentades en la forma prescrita per Apple i no hauran d’utilitzar o cridar qualsevol API privada. Les aplicacions han de ser escrites originàriament en Objective-C, C, C++ o JavaScript tal i com és executat pel motor WebKit de l’iPhone OS, i només el codi escrit en C, C++ i Objective-C pot compilar i enllaçar directament contra les API documentades (per exemple, les aplicacions que tenen enllaços a les API documentades a través d’un intermediari o de traducció o una eina de compatibilitat de nivell superior estan prohibides)". Tot el que ve després del primer punt ha estat afegit en aquesta versió 4.0, corresponent la primera frase ja a l’anterior acord de llicència (versió 3.2).

El canvi no és trivial; amb ell es marquen els llenguatges que podran ser usats per desenvolupar per a l’iPhone, iPod Touch i iPad, i es descarten la resta. A més, també es prohibeix l’ús de "trampes" de programari com poden ser els compiladors creuats, o intèrprets intermedis per a executar aplicacions en alguns casos no desenvolupades amb les eines que marca Apple, i en altres lluny fins i tot del control dels nois de Steve Jobs.

En els darrers mesos, casos com el desenvolupament d’un runtime de .NET per a l’iPhone que permet programar amb Mono, o el programari ipfaces que permet executar aplicacions no controlades directament per Apple a l’iPhone, han posat en dubte la política proteccionista de la companyia de Cupertino, quelcom que sembla resoldre’s amb la modificació d’aquest punt de l’acord de llicència per a desenvolupadors.

Però a qui sembla que va realment dirigit aquest canvi és a Adobe, amb qui Apple sembla estar "de punta" en aquestes darreres setmanes. En el Mobile World Congress, la companyia responsable de Flash (vetat en la plataforma mòbil d’Apple) va presentar una versió prèvia de Flash Professional CS5, l’entorn de desenvolupament que permet crear de manera fàcil animacions i petites aplicacions en format Flash. La principal novetat era un compilador creuat que facilitava que el codi font Flash fos compilat directament a codi binari d’iPhone OS amb tan sols unes simples passes.

Adobe veu ara aquesta possibilitat vetada explícitament, el que deixa a Flash Professional CS5 com una eina inútil per als programadors d’iPhone/iPod/iPad, ja que difícilment un programa creat mitjançant aquest programari podrà arribar a l’App Store.

Cada dia més dura?

Molts acusen a la companyia de Cupertino d’exercir un monopoli dur a la seva plataforma, en la seva parcel·la de mercat. Naturalment, de manera legal és impossible acusar a Apple de pràctiques monopolístiques, malgrat que sí pot ser criticable la seva actitud des d’una certa manera de veure les coses. No oblidem, malgrat tot, que Apple és un fabricant que no es troba en una posició avantatjosa en el mercat, simplement és un més (compta amb un 5% del mercat mundial d’ordinadors personals, una mica més en telèfons mòbils) i, per tant, pot aplicar els termes que vulgui en el seu "món privat".

Tot i això, sí que és cert que cada dia sembla que són més dures i tancades les condicions per accedir a aquest món. O es fa el que diu Apple, com diu Apple i si ho diu Apple (el que, repeteixo, té tot el dret a fer), o no s’hi entra. O es juga amb les seves regles o bé s’és expulsat del partit, si es vol veure d’una altra manera.

Els detractors d’aquesta manera de procedir afirmen que això limita les opcions i disminueix la llibertat tant de programadors com d’usuaris, i que deixa el control en les arbitràries mans d’una sola companyia, que pot variar el marc del joc a voluntat. Els defensors afirmen que aquestes pràctiques donen més seguretat i estabilitat a la plataforma, ja que així només es permeten aplicacions innòcues i d’utilitat real.

La de la poma no és l’única companyia que practica un ferri control sobre el que s’executa en els seus gàdgets; la canadenca RIM també és la darrera que té la paraula per admetre o descartar una aplicació en la seva plataforma BlackBerry.

Si aquest tipus de política és o no correcta es fa no només difícil de dir, sinó impossible; són, simplement, dos punts de vista diferents amb els seus corresponents motius. La validesa l’ha de decidir en cada cas l’usuari i/o el programador.

Tot i això, el que és inapel·lable és que Apple s’està enfrontant cada dia a noves maneres de trencar el control que exerceix sobre les aplicacions i les formes de programar per a iPhone OS, i cada dia ha d’inventar noves tecnologies i aspectes legals per limitar aquest atac que està patint des d’uns quants fronts.

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina