Àsia, el continent més ràpid en la connexió a Internet

Compartir

InternetL’informe trimestral d’Akamai reafirma el mite popular de que la banda ampla està més estesa a Àsia, però demostrant-ho amb números i proves.

Redacció – Akamai Technologies, líder en entrega de continguts multimèdia, transaccions dinàmiques i aplicacions empresarials online, anuncia la publicació del seu informe sobre l’estat d’Internet del quart trimestre de 2009, disponible per a la seva descàrrega gratuïta.

Aprofitant els informes ja publicats i la informació arreplegada a la seva xarxa, l’informe trimestral d’Akamai proporciona una visió sobre estadístiques d’Internet clau com ara l’origen dels atacs al tràfic d’Internet, les interrupcions de la xarxa, així com els nivells de connectivitat de banda ampla en el món. A continuació, s’ofereixen algunes dades destacades de l’informe.

Ciutats més ràpides

Després de l’informe inicial publicat sobre l’estat d’Internet del tercer trimestre del 2009, Akamai examina un cop més les velocitats de connexió mitjanes mesurades per ciutat. Per a filtrar ciutats particularment petites que puguin haver estat incloses en l’anterior informe, l’informe del quart trimestre analitza ciutats amb almenys 50.000 adreces IP úniques que es connecten a Akamai. L’estudi de les 100 primeres ciutats més ràpides del món revela els patrons següents:

  • gairebé la meitat (48) de les primeres ciutats són al Japó, i 62 d’elles es troben a l’Àsia

  • les 15 primeres ciutats ubicades a Europa es troben en sis països

  • més d’una cinquena part (21) de les primeres ciutats són als Estats Units i 23 d’elles estan a Amèrica del Nord

Velocitats mitjanes de connexió a nivell global

Analitzant les velocitats de connexió mitjanes mesurades a tot el món, vuit dels 10 primers països van observar augmenta trimestrals en les velocitats de connexió. Vuit dels 10 primers van tenir també velocitats de connexió mitjanes mesurades a finals del 2009 més grans que un any abans.

Corea del Sud, Hong Kong i Japó van proporcionar la major velocitat de connexió mitjana mesurada per país. Aquests van ser els únics tres en superar la velocitat de connexió mitjana de 7,5 Mbps en el quart trimestre.

Durant el quart trimestre, 96 països van tenir velocitats de connexió mitjanes per sota d’1 Mbps, una davallada en comparació amb els 103 països en el trimestre anterior. Akamai ha mesurat velocitats de connexió mitjanes per sota de 100 Kbps en només tres països en el quart trimestre – menys de la meitat d’allò que s’ha mesurat en el tercer trimestre.

Els fets més destacats de l’informe i les tendències històriques pel que fa a velocitats de connexió mitjanes a nivell global es poden trobar en l’eina de visualització de dades d’Akamai "Tendències d’Adopció de Banda Ampla".

Connectivitat a Internet

El nombre d’adreces IP úniques que es connecten a la xarxa d’Akamai es va incrementar en un 4,7 per cent trimestral. Finalitzant l’any 2009 amb 465 milions d’IPs úniques connectades des de 234 països, la mètrica ha crescut un 16 per cent en relació amb els 401 milions d’adreces IP úniques a finals del 2008, i gairebé un 54 per cent en comparació amb els 312 milions d’adreces IP úniques a finals del 2007.

Per setè trimestre consecutiu, els Estats Units i la Xina van continuar representant gairebé un 40 per cent de les adreces IP observades. Mirant a la “llarga cua” d’adreces IP, va haver-hi 186 països amb menys d’un milió d’adreces IP úniques que es van connectar a Akamai en el quart trimestre del 2009; 145 amb menys de 100.000 adreces IP úniques; i 32 amb menys de 1.000 adreces IP úniques.

Comparant les xifres d’IPs úniques per càpita per a països en el quart trimestre, Noruega va encapçalar la llista amb una penetració d’Internet del 49 per cent. Globalment, 35 països tenen, un cop més, nivells de penetració d’Internet del 25 per cent o major (0,25 o més IPs úniques per càpita).

Connectivitat Mòbil

En resposta a la creixent quantitat de contingut d’Internet als quals s’hi accedeix a través de dispositius mòbils com ara smartphones i portàtils equipats amb tecnologies de connexió de banda ampla mòbil, Akamai publica el seu segon informe trimestral sobre les mètriques recopilades de les connexions a Akamai identificades com a provinents de xarxes associades amb proveïdors mòbils.

Examinant les dades, Akamai registra una gamma prou àmplia de velocitats de connexió mesurades mitjanes, des de 3,2 Mbps en un proveïdor mòbil austríac, fins a 106 Kbps en un proveïdor mòbil d’Eslovàquia. És important notar que les velocitats de connexió en xarxes mòbils poden variar segons diferents factors, incloent la distància entre el dispositiu i les torres mòbils, el disseny del dispositiu (antena interna vs. externa), i la velocitat terrestre dels dispositiu (ús en un vehicle que es mou vs. ús immòbil), així com els estàndards de dades sense fils emprats (LTE, HSDPA, EV-DO, etc.).

Dels 109 proveïdors mòbils analitzats en l’informe, més de 40 van tenir velocitats de connexió mitjanes mesurades de més d’1 Mbps en el quart trimestre, mentre que 11 d’ells van tenir una connectivitat de banda ampla (connexions a Akamai a velocitats de 2 Mbps o majors).

Atacs al tràfic d’Internet

Durant el quart trimestre del 2009, Akamai va observar que s’havien originat atacs al tràfic d’Internet des de 198 països, en lleugera disminució comparat amb els 207 països del tercer trimestre. Rússia va continuar sent la primera font d’atacs al tràfic representant el 13 per cent del total. Els Estats Units i la Xina van tornar a ocupar el segon i tercer lloc respectivament, representant gairebé el 20 per cent dels atacs al tràfic observats. Brasil va retrocedir al quart lloc.

Akamai ha observat atacs al tràfic dirigits a més de 10.000 ports únics, i sent un cop més 10 ports objecte de gairebé el 92 per cent dels atacs al tràfic observats. El port 445 va continuar sent el port més atacat per setè trimestre consecutiu i continua mostrant el major percentatge d’atacs.

Guillem Alsina