ATI desapareixerà com a marca per a targes de vídeo

Compartir

MaquinariEs perdrà amb això un nom històric en el món de la fabricació de GPU’s, malgrat que no la gamma de maquinari, que continuarà la seva evolució sota el segell d’AMD.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – És llei de vida: tot evoluciona, muta, desapareix i es donen nous naixements. Passa amb els éssers vius i fins i tot a escala geològica tot i que això últim és inapreciable al llarg de la vida d’una persona. Les creacions humanes no s’escapen a aquesta regla: segons informa en exclusiva el rotatiu online The Register, AMD farà desaparèixer la marca de targes gràfiques ATI com a tal, passant el seu maquinari a ser venut sota el segell AMD.

L’anunci fou realitzat per un portaveu d’AMD en exclusiva per al popular El Reg (malnom afectuós de connotacions hispanes que s’aplica al rotatiu britànic), un dels llocs web que publica un nombre més gran d’exclusives sobre el món de les noves tecnologies.

A l’article s’hi explica que, d’una banda, les tecnologies d’AMD i d’ATI (llegeixi’s CPU’s i GPU’s) s’estan acostant més cada dia, i que queda menys per a la presentació del projecte Fusion, en el que com el seu nom indica, la imbricació és total. I, d’altra banda, la marca AMD és més reconeguda entre els usuaris per al sector dels gràfics que ATI (segons estudis duts a terme).

Aquesta darrera resulta poc creïble donada la tradició que té el nom ATI entre els usuaris, especialment entre els aficionats als videojocs. Els partidaris d’aquestes targes gràfiques i els de nVIDIA difícilment es posaran d’acord sobre quina de les dues marques és millor, ofereix uns productes més potents i uns drivers amb més prestacions i més configurables.

Malgrat que la situació de coneixement i apreciació de la marca sigui la indicada per AMD en alguns països, el més probable és que la situació sigui la inversa; el portaveu del fabricant de semiconductors ha indicat a El Reg que AMD mantindrà els noms Radeon i FirePro, àmpliament coneguts pels usuaris i professionals del sector. És possible que, amb això, el fabricant vulgui associar les inicials de la seva marca a aquests noms ben coneguts en el sector, augmentant així la popularitat de la denominació AMD.

La informació oficial de la qual se’n fa ressò The Register parla d’una estratègia de branding centrada en el client, malgrat que el més probable és que es vulgui impulsar el coneixement de la marca AMD i la seva popularitat, fet que hauria de comportar un augment de vendes en el segment dels microprocessadors (almenys, en teoria).

Més informació

Article en exclusiva de The Register

Copyleft 2010 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina