Cada persona pot generar fins a 45 Gigabytes d’informaci

Compartir

Un nou estudi dut a terme per les consultores IDC i EMC Corporate revela el gran avanç del que s’ha batejat com a "Univers Digital", amb dades sorprenents sobre la quantitat d’informació que sobre ell mateix produeix cada usuari i de la qual no em som conscients en la majoria dels casos.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – L’estudi dut a terme completa un d’anterior de fa exactament un any, i porta per títol "The Diverse and Exploding Digital Universe: An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011".

Degut al ràpid avanç de les noves tecnologies, algunes de les previsions realitzades dotze mesos enrere s’han quedat curtes, com per exemple el creixement del volum de dades emmagatzemades a Internet i en mitjans d’emmagatzematge electrònics, que va créixer un 10% més del que s’esperava fins a situar-se en els 281.000 milions de Gigabytes, una xifra a la qual difícilment arriba la comprensió de qualsevol ésser humà. I per dins de 5 anys s’espera que hagi multiplicat per 10 aquesta xifra…

Val la pena aclarir que l’anomenat "Univers Digital" pres com referència per a l’estudi abraça Internet i els dispositius electrònics que posseeixen mitjans d’emmagatzematge d’informació.

Dades poc tranquil·litzadores

El que més crida l’atenció de l’informe són sense cap mena de dubte dues característiques de tot usuari d’aparells tecnològics: l’"empremta digital" i l’"ombra digital".

La primera consisteix en tots els continguts digitals sobre la nostra persona dels quals en som conscients, com les operacions bancàries realitzades a través de la Xarxa, la realització de fotografies en format digital, o els comentaris que fem en els posts d’un bloc.

L’"ombra digital" és quelcom molt més difícil de controlar i correspon a la informació que guarden tercers sense el nostre consentiment o coneixement. Un exemple d’ombra digital seria la nostra adreça de correu electrònic presa de la llista d’un spammer, la informació personal que un determinat govern pugui posseir sobre nosaltres en format digital, o la nostra gravació en vídeo digital quan passem davant d’una càmera de seguretat. IDC destaca explícitament el gran creixement d’aquest darrer element que, de fet, ja supera a l’empremta digital.

Com a colofó en aquest apartat, esmentar que el total d’informació que sobre una persona pot ser generada a l’Univers Digital és d’uns 45 Gigabytes, i òbviament aquesta xifra inclou tant la que es genera directament com la generada per tercers.

El regne de la imatge

Una altra conclusió destacable de l’estudi d’IDC és que l’augment en la quantitat d’informació visual (pel·lícules, fotos) ha estat un dels factors determinants en l’augment de l’Univers Digital. Això és degut en gran mesura d’una banda a l’augment en la capacitat dels mitjans d’emmagatzematge digital, i per una altra a l’èxit de serveis en línia com YouTube.

Més informació:

The Diverse and Exploding Digital Universe – Lloc web de l’estudi
http://www.emc.com/digital_universe

Guillem Alsina