Catalunya Nord – El govern franc

Compartir

L’objectiu és proporcionar serveis de banda ampla a tots els ciutadans de l’Estat Francès, el que inclou als nord-catalans.


Redacció imatica.org – Més que un pla "d’alfabetització digital", el que ha presentat el govern francès i que signa el Secretari d’Estat Éric Besson (el qual sembla ser la cara pública d’aquesta iniciativa), és un pla de màxims que pretén posar a l’abast de tots els ciutadans en igualtat, els serveis de banda ampla, i que aquests els aprofitin.

El pla, conegut com a France Numérique 2012, s’inspira en el concepte d’economia digital (économie numérique) i consta d’unes 150 accions articulades al voltant de quatre prioritats bàsiques:

1.- Permetre a tots els ciutadans francesos accedir a les xarxes i als serveis digitals
2.- Potenciar la creació i oferta de continguts digitals
3.- Augmentar i diversificar els usos i serveis digitals dins les empreses, l’administració i entre els usuaris finals
4.- Modernitzar l’administració pública per a la correcta gestió de l’economia digital

Un dels eixos principals del desenvolupament d’aquest pla i que sembla que serà dut a terme en primer lloc i de forma prioritària és l’expansió de la TDT (Televisió Digital Terrestre, Télévision Numérique Terrestre en francès).

Entre d’altres mesures concretes trobem que aquest pla vol ajudar al sector del programari en general i dels videojocs en concret, al sector científic (mitjançant l’augment de l’ús de les simulacions digitals en la investigació científica), garantir la protecció de les dades personals que circulen a través de xarxes digitals, fomentar l’ús del teletreball o desenvolupar i potenciar l’ús del comerç electrònic.

Guillem Alsina