Chrome segueix l’estela de Firefox essent extensible

Compartir

ChromeGoogle anima a la comunitat de desenvolupadors a crear extensions per al seu navegador web, que podrien entrar en joc per a la propera versió 4.0 de la qual se n’està ultimant la beta.

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Les funcionalitats de Google Chrome (que són molt bàsiques però també és el que realment es necessita per navegar) seran extensibles mitjançant afegits, extensions que podrà desenvolupar qualsevol persona amb coneixements de programació.

Google ha obert aquesta setmana la galeria d’extensions per a Chrome, però només per a què els desenvolupadors pugin les seves aplicacions, i no per a què es puguin descarregar i instal·lar. Amb tan sols disposar d’un compte de Google, ja podem accedir al Dashboard en el qual penjarem les extensions desenvolupades, i per a conèixer la forma de desenvolupar una extensió, només haurem d’acudir als documents que la companyia ha posat en línia.

La companyia del cercador segueix així el camí de Mozilla, que gràcies a un ampli ecosistema d’extensions per a Firefox ha ajudat a popularitzar aquest navegador lliure. Amb extensions per a gairebé qualsevol cosa (lectors de RSS, recuperació i visualització de prediccions meteorològiques,…) i per a tots els perfils (usuaris finals, programadors web, amants de la multimèdia,…), Firefox depassa amb escreix la funcionalitat de navegador web per a convertir-se en una eina molt útil per a tot, una veritable navalla suïssa amb la qual dur a terme qualsevol tasca en qualsevol moment. Chrome busca, doncs, popularitzar-se entre els usuaris amb el mateix sistema, facilitant la personalització al màxim del navegador web.

Una de les funcionalitats previstes per a les extensions és l’autoactualització. Un cop instal·lada una extensió en el navegador, l’usuari ja no haurà de revisar si hi ha versions noves en el repositori i, en cas que n’hi hagi, no les haurà d’instal·lar manualment. De manera automàtica, l’extensió mateixa comprovarà l’existència de noves versions i s’actualitzarà degudament.

Queda per veure si aquest sistema d’extensions apareixerà en la primera versió estable de Chrome OS, el sistema operatiu de la companyia del cercador que beu de les fonts de Linux però que es basa sobretot en el navegador Chrome per proporcionar la interfície gràfica. La lògica dicta que si, encara que la voluntat de la companyia de construir un sistema que es basi en funcionalitats només online, suggereix quelcom diferent.

Copyleft 2009 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)