Cisco apunta a l’èxit dels tablets professionals

Compartir

Un alt percentatge dels directius entrevistats considera que aquestes eines s’imposaran en els propers dos anys. Cisco comercialitza una gamma de tablets dirigits, precisament, a l’àmbit empresarial.

Els tablets, amb un brillant futur a l'empresa

Els tablets, amb un brillant futur a l'empresa

Malgrat que actualment només un 12% dels treballadors espanyols sol·liciten un tablet per a treballar (enfront del 21% als Estats Units i França o el 13% a Alemanya), nou de cada deu responsables de TIC a l’Estat Espanyol creuen que aquest dispositiu es convertirà en una eina de treball més estesa en els propers dos anys.

La popularitat del tablet també creixerà a la resta dels països consultats, tal i com pensen el 86% dels responsables de TIC a França, el 82% als Estats Units, el 80% al Canadà, el 79% a Alemanya i el 74% al Regne Unit.

Així es desprèn d’un estudi internacional encarregat per Cisco i realitzat per la consultora Redshift Research*, on es destaca que a escala global els responsables TIC volen que els tablets s’integrin de manera transparent amb els escriptoris dels treballadors amb independència de la seva ubicació, mentre l’e-mail, la compartició de documents, la videoconferència, la missatgeria instantània i l’accés a les bases de dades són les aplicacions més demanades.

Igualment, la personalització, col·laboració i virtualització es perceben com a funcionalitats clau, de manera que encara que actualment els treballadors sol·licitin un tablet per cada tres smartphones a escala global, el 2012 apareix com a punt d’inflexió cap a una major preponderància dels tablets.

Usuaris

Els tablets estan actualment més estesos entre el personal de vendes a Alemanya (31%) que a qualsevol altre país del món (21% de mitjana global i 19% a l’Estat Espanyol).

D’altra banda, segons els responsables TIC, els executius seran, probablement, els que més empraran els tablets: 38% als Estats Units, 31% a l’Estat Espanyol o 27% al Regne Unit, amb un percentatge global del 31%.

Seguretat

Als Estats Units, el país amb més experiència en gestió de tablets, un 75% dels responsables TIC afirmen que és necessari establir noves regles al voltant de la seguretat i l’ús dels tablets, ràtio que se situa en el 64% a l’Estat Espanyol i en el 70% de mitjana a nivell global.

Igualment, gairebé la meitat (47%) de tots els enquestats a escala global creuen que l’accés a les aplicacions corporatives hauria d’estar restringit per a tots els treballadors, un 22% opinen el contrari i el 31% creuen que la restricció només s’ha d’aplicar a certs treballadors. A l’Estat Espanyol, el 44% aposten per restringir l’accés a les aplicacions a tots els treballadors, un 19% el descarten i el 37% restant creuen que només cal aplicar-ho a certs treballadors.

Bring Your Own Device (BYOD)

A escala global, el 48% dels CIOs afirmen que la seva companyia mai autoritzaria que els treballadors empressin el seu propi dispositiu per a treballar (47% a l’Estat Espanyol), malgrat que el 57% admeten que alguns treballadors ho fan sense permís (mateix percentatge a l’Estat Espanyol) i el 51% creuen que és una tendència a l’alça (56% a l’Estat Espanyol).

Igualment, l’accés als servidors corporatius ha estat assenyalat com un ‘greu problema’ del fenomen Bring Your Own Device pel 64% de responsables TIC a escala global, ràtio que creix fins al 70% en el cas de l’Estat Espanyol, mentre el 44% dels CIOs afirmen que la gestió d’una estratègia BYOD desvia l’atenció donada a altres projectes importants de TIC (36% a l’Estat Espanyol).

Com indica Alberto Fernández, director de Col·laboració a Cisco Espanya, “el creixement exponencial de treballadors mòbils i desktops virtuals és una tendència imparable, però que s’ha de combinar amb una necessària seguretat, capacitat de gestió i interoperabilitat empresarial. Cisco s’ha compromès a ajudar les organitzacions a donar el salt cap a la nova era post-PC, ajudant als responsables TIC a fomentar la innovació i transformar els negocis aprofitant les noves eines col·laboratives amb les màximes garanties”.

Estudi global encarregat per Cisco i realitzat per la consultora Redshift Research, basat en enquestes realitzades a finals del 2011 sobre les actituds cap a dispositius tablet entre 1500 executius i responsables TIC de companyies de diversos sectors i mides ubicades en sis països (Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Alemanya i Estat Espanyol).

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: