Despr

Compartir

Ja pot ser descarregada i instal·lada en sistemes Unix com ara GNU/Linux.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Un cèlebre frase de Winston Churchill sobre la Batalla d’Anglaterra diu que "mai tants van deure tant a tan pocs", referint-se al reduït grup de pilots de la RAF que es van enfrontar als avions alemanys en el cel britànic, i que van constituir la principal raó que els nazis no posessin peu a les illes. Quelcom de semblant es podria dir de l’equip de desenvolupament de Wine, ja que gràcies a la seva tasca continuada durant aquests quinze anys, tenim a les nostres mans un programari que permet executar aplicacions natives de Windows en sistemes Unix com GNU/Linux, diferents branques de BSD o Mac OS X.

El present anunci pot ser bastant malinterpretat; hom podria pensar que les versions anteriors a aquesta de Wine no eren del tot funcionals, eren plenes de bugs o, simplement, no servien per als usuaris finals. Res més lluny de la realitat.

Wine ha estat desenvolupat seguint un concepte semblant al de les aplicacions de la Web 2.0: la beta contínua. Fins ara, cap de les versions publicades tenia prou maduresa com per a què l’equip de desenvolupament les considerés versions acabades, el que no implica que ja fossin funcionals. El nombre d’aplicacions Windows, creixent així com les seves versions, ha fet que el ritme de desenvolupament de Wine hagi de ser continuat.

El que s’anuncia és, doncs, la fi d’un cicle: Wine ja està madur i funciona a la perfecció amb unes determinades aplicacions, i no s’assegura la seva compatibilitat amb altres. A partir d’aquí, el desenvolupament continuarà amb versions 1.x fins arribar a una hipotètica i futura versió 2.0 amb la qual es tancarà un altre cicle i es garantirà la compatibilitat amb un altre grup d’aplicacions i se n’exclouran unes altres tantes. Per consultar quins programes de Windows podem executar en sistemes Unix, podem recórrer a la base de dades de Wine.

Wine es diferencia d’altres productes d’emulació com VMware en que no emula el maquinari d’un equip per a instal·lar-hi un sistema operatiu, sinó que consisteix en un conjunt de llibreries i programes que ofereixen suport a l’execució d’aplicacions natives de Windows sobre altres sistemes operatius, de manera que les crides al sistema i altres tasques que desenvoluparia el sistema operatiu de Microsoft, són realitzades per les llibreries de Wine.

A partir d’ara, la majoria de les distribucions de Linux que inclouen versions 0.x de Wine començaran a incloure ja la versió 1.0 final, i aquells que tinguin instal·lat aquest programari segurament podran anar actualitzant-lo des dels diferents repositoris de les principals distros.

Guillem Alsina