Després de Twitter, LinkedIn

Compartir

Després de l’èxit de la iniciativa popular que va reclamar (i aconseguir) la traducció al català del popular servei de microblogging, ara els usuaris de la xarxa social professional LinkedIn es comencen a mobilitzar.

Com a llengua històricament menystinguda i reprimida, i coexistint amb una altra llengua tan potent a nivell no ja regional, si no mundial com és el castellà, el català parteix amb desavantatge en molts camps com, per exemple, les traduccions de manuals tècnics o els doblatges i subtitulacions al cinema.

El serveis en línia oferts per les grans companyies no són una excepció a aquesta situació, i tret d’algunes com Google que han mostrat una molt bona sensibilitat envers la nostra llengua (i no només cap al català, si no també vers altres llengües amb un nombre de parlants petit o en situació delicada), la majoria de les empreses que els ofereixen s’escuda en què no hi ha prou massa de parlants per a què els surti a compte i que, al cap i a la fi, aquests usuaris també entenen i empren altres llengües com el castellà o el francès.

Algunes de les traduccions al català de serveis online que s’han pogut aconseguir han estat mercès a una campanya popular, com en el cas de Twitter, que va comptar amb l’important impuls del periodista especialitzat en noves tecnologies Albert Cuesta, usuari d’aquesta xarxa social de microblogging, activista en favor de la normalització del català i que gràcies als seus contactes i coneixement del sector, va intervenir personalment per moure el tema des d’una intenció fins a la realitat. La comunitat d’usuaris catalanoparlants va fer la resta, traduint el servei.

Ara, i un cop aconseguida aquesta fita, podent ja emprar en català serveis com Google, Facebook i Twitter, el següent pas sembla que serà la xarxa social professional LinkedIn, de la qual ja fa temps que se’n reclama la disponibilitat en la nostra llengua.

Dins d’aquesta xarxa ja s’han creat diversos grups de treball, com l’anomenat També el volem en Català o Català In en el marc dels quals es proposen i debaten accions a dur a terme per aconseguir que la direcció de LinkedIn doni llum verda a la traducció de la interfície d’usuari de la xarxa social professional.

Entre aquestes accions hi destaca l’obertura de tiquets al servei tècnic per part d’usuaris de pagament, on s’hi demani la traducció. Des de LinkedIn ja han contestat, però tan sols indicant que tindrien en compte les peticions, sense confirmar la traducció i advertint que no hi ha cap calendari en aquest sentit.

 

Copyleft 2013 www.imatica.org
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org

Guillem Alsina
Etiquetes: