Disponible esc? nner en l

Compartir

Permet detectar malware a la màquina escanejada així com dur a terme diverses tasques per al seu manteniment.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Microsoft ha posat a disposició de tots els internautes que empren el sistema operatiu Windows una eina en línia que permet escanejar l’ordinador contra malware. El sistema utilitzat és semblant al d’altres eines en línia com Panda ActiveScan, i requereix de la instal·lació d’ un component ActiveX per al qual el navegador ens en demanarà permís.

Un cop instal·lat el control, es requerirà l’obertura d’una finestra pop-up en la qual hi tindrem l’escànner en si. Podrem optar per un escanejat complet del sistema o bé per un de ràpid i parcial. En la primera opció, el programari buscarà virus, spyware i altre malware o potencial programari nociu, netejarà el disc eliminant fitxers temporals que ja no es necessitin o entrades invàlides en el registre del Windows, o ens dirà com n’està de fragmentat.

L’única cosa que farà l’opció ràpida és mirar a les localitzacions més habituals de la nostra màquina a la caça i captura de malware de tota mena, encara que el principal avantatge és que serà molt més ràpid.

Windows Live OneCare és un servei de pagament per subscripció, mentre que el present Windows Live OneCare Safety Scanner és una eina gratuïta que actua d’una manera semblant a la seva "germana gran" però sense comptar amb totes les seves funcionalitats, en forma de demo.

Cal destacar que de moment tenim a la nostra disposició aquesta eina per a Windows 2000/XP, però que la versió per a Vista és només una beta encara que funcional. Cal fer notar que, almenys en les proves realitzades en el nostre laboratori, he vist que aquesta utilitat en línia no verifica en cap moment la validesa legal del sistema sobre el qual està treballant.

Guillem Alsina