Disponible primera beta de Fedora 10

Compartir

La seva presentació coincideix amb el cinquè aniversari del projecte Fedora, i com a principals novetats tenim la introducció de les darreres versions dels dos principals entorns gràfics d’escriptori (Gnome i KDE) i el kernel 2.6.27 amb suport millorat per a connexions WiFi.


Redacció imatica.org – Després d’una reeixida novena versió d’aquesta distribució GNU/Linux ja tenim entre nosaltres la primera versió prèvia de la que està cridada a ser la futura Fedora 10, el projecte basat en la comunitat de Red Hat i que serveix a aquesta darrera com a base per a les seves pròpies solucions professionals.

Els canvis introduïts ho són principalment a les entranyes del sistema, tot i que sense deixar de banda el seu apartat visual. Els escriptoris, tant Gnome com KDE s’actualitzen a les seves darreres versions disponibles, el primer a la 2.24 presentada recentment, i el segon a la 4.1 . En el Gnome 2.24 podem apreciar petites i interessants novetats com la major facilitat per configurar una sortida múltiple d’imatge, per exemple a un segon monitor o a un projector extern. A manca de tenir acabat el tema gràfic "Solar", que està cridat a ser la nova imatge de Fedora, s’ha inclòs un nou conjunt d’icones conegut com a Echo.

Les principals novetats tècniques esmentades a l’anunci oficial d’aquesta versió beta són la introducció d’un nou gestor de connexions de xarxa que permet compartir la connexió del nostre ordinador amb altres màquines, una funcionalitat disponible en els sistemes Windows des de la versió 98 i que actualment ja es mostra bastant en desús almenys entre els usuaris finals gràcies a la proliferació de routers i al WiFi.

El kernel (nucli) del sistema s’actualitza a la versió 2.6.27 i inclou suport millorat per a connexions WiFi. El sistema de gestió de paquets RPM també s’actualitza a la versió 4.6 del mateix, donant-lo a conèixer com el canvi més gran en aquest sistema en molts anys.

Altres novetats destacables que presenta Fedora 10 són:

– Millora en la gestió d’impressores
– Millora en els aspectes de virtualització
– Inclosa Sectool, una eina d’auditoria i per dur a terme tests de seguretat
– Nova versió de PackageKit, un programa que busca unificar els diversos sistemes d’instal·lació i gestió de programari en les distribucions GNU/Linux
– Nova versió de PulseAudio, un servidor de so per a Unix (Linux, BSD, Solaris) i Win32
– Millorat el suport per a EFI, el substitut de la BIOS i que és emprat en els Apple Macintosh
– L’arrencada gràfica és ara més ràpida
– Es millora el suport per a webcams, atès que ara la gran majoria dels portàtils incorporen ja de sèrie aquest perifèric
– S’inclouen els entorns de programació NetBeans i Eclipse en les seves darreres versions. També per a desenvolupadors s’inclou l’entorn gràfic Sugar creat per al projecte OLPC (One Laptop Per Child) de Nicholas Negroponte, que pot ser emprat com a entorn gràfic del sistema
– Automatitzada la descàrrega i instal·lació de còdecs multimèdia
– Millorat el suport per a vídeo d’alta definició (HD) en X.org

Com a interès afegit per als betatesters, el projecte Fedora ha organitzat un petit concurs orientat a esperonar la recerca de bugs: cada persona que descarregui i provi aquesta versió beta de Fedora 10 podrà seleccionar fins a cinc funcionalitats noves a testejar, i si troba un bug en alguna d’elles i n’informa, guanyarà el dret a què li proporcioni assistència tècnica el responsable de manteniment d’un paquet de programari amb el qual aquest usuari tingui un problema important.

La publicació de la versió final de Fedora 10 està prevista inicialment per al 25 de Novembre d’aquest any.

Guillem Alsina