“En català, també és de llei”, campanya per fomentar l’ús del català a l’àmbit judicial

Compartir

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, impulsa la campanya “En català, també és de llei” per fomentar l’ús del català en el món de la justícia, un àmbit on és deficitari. Segons dades de 2013, només el 12,4% de les sentències es van dictar en català mentre que la documentació registral en la llengua pròpia de Catalunya només va ser del 17,8% del total i del 9,4% en el cas dels documents notarials.

L’acció té com a objectiu informar i sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la Justícia i els seus professionals a fi que hi esdevingui una llengua habitual emprada tant en jutjats com en registres públics, notaries, despatxos d’advocats o consultes de graduats socials entre d’altres entorns. També s’adreça als professionals del dret i la justícia perquè facilitin als ciutadans l’elecció de llengua. Un darrer destinatari són els estudiants de carreres jurídiques a fi que coneguin, de bon començament, que el català es pot fer servir amb normalitat en el que serà el seu entorn professional.

Els principals elements de la campanya són un espot publicitari per a televisió i tres més per a les xarxes socials, protagonitzats per magistrats, advocats, procuradors i notaris de gran prestigi que demostren el català es pot fer servir a la justícia amb absoluta normalitat i inviten a fer-ho.

Els espots s’acompanyen d’insercions en els principals mitjans i un fullet amb set senzilles idees que aclareixen els principals dubtes que poden tenir els ciutadans a l’hora d’adreçar-se en català a l’administració de justícia i els seus professionals. Aquests missatges són:

• En català, els documents són vàlids
• La justícia està preparada per treballar en català
• Pots declarar en català
• Tu ets el client, digues a l’advocat que et representi en català.
• Tu tries la llengua, la llei t’empara
• Els registres, també en català
• Els documents públics, els pots demanar en català

Tots els elements que integren la campanya es poden trobar i descarregar al web www.gencat.cat/llengua/justicia, dissenyat per tenir el màxim rendiment a les xarxes socials i en els entorns mòbils. Des d’ycom ens hem sumat a la campanya.

La campanya dóna continuïtat a les diverses accions que la Generalitat de Catalunya ha impulsat aquesta legislatura per promoure l’ús del català en el món jurídic, en què destaquen els cinc acords marc amb els principals col·legis professionals del món del dret, signats l’any passat amb els representants del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya i l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.

YCOM
Últimes entrades de YCOM (Veure'ls tots)
Etiquetes: