El govern dels EEUU renuncia a la tutela de la ICANN

Compartir

Al setembre del 2015 caduca el contracte que uneix el govern dels Estats Units amb la ICANN, i que no serà renovat. S’obre ara el termini per trobar una nova forma de govern que sigui inclusiva i diversa.

Canvis en el màxim òrgan de govern d’Internet: la ICANN es veurà lliure del control del govern dels Estats Units per regular i ordenar la Xarxa de xarxes. Ho anunciava la mateixa ICANN en un comunicat publicat el passat dia 14.

Fins ara, i per raons històriques, el govern estadounidenc havia exercit el control i la supervisió de les tasques i prerrogatives del màxim organisme d’Internet, encarregat de gestionar les adreces IP i els servidors de nom (DNS) arrel, encarregats al seu torn de relacionar bona part dels noms de domini amb les seves adreces numèriques corresponents.

El control històric del govern nord-americà es deu al naixement d’Internet tal i com la coneixem avui, en sòl nord-americà com una ‘filla’ del projecte militar ARPANET, el qual va passar a la societat civil a través dels centres universitaris i les grans empreses per acabar escapant al control de les autoritats militars nord-americanes, ja que aquestes van decidir seguir amb un altre projecte de xarxa de comunicacions deixant la incipient Internet en mans de la societat civil.

Tot i aquest motiu històric, el control exercit pels Estats Units sobre Internet havia estat criticat amb anterioritat des de diverses instàncies i per altres països, arribant a suggerir que La Xarxa de xarxes havia de quedar sota control internacional a les mans de les Nacions Unides, o la UIT, l’organització internacional que regula les telecomunicacions.

A aquestes propostes, el govern nord-americà hi ha respost fins ara que no vol deixar Internet en mans d’altres governs poc democràtics i que censuren l’accés a la Xarxa, referint-se a països com la Xina.

Tot i que, certament, hi ha països que limiten els continguts als quals els seus ciutadans poden accedir i controlen com empren Internet i què hi publiquen, també s’ha vist generalment un interès dels Estats Units en mantenir aquest control per garantir que els seus serveis d’intel·ligència puguin continuar monitoritzant les comunicacions a nivell planetari.

El tema del control que s’exerceix sobre Internet i la seva centralització o descentralització és un tema polític i de conflicte d’interessos entre poders, més que no pas una qüestió tècnica.

L’abandonament del control de la ICANN per part del govern nord-americà no es produirà d’una manera immediata; l’actual contracte que vincula ambdues institucions s’acaba al setembre del 2015, i des del govern nord-americà ja s’ha fet una crida als altres països per a què s’involucrin en la manera de trobar una nova forma de gestió compartida i conduïda per la comunitat per al màxim òrgan de govern d’Internet.

És a dir, a partir de setembre del 2015, la ICANN hauria de tenir una nova forma de govern i control, bé basada en la comunitat internacional de països en una forma semblant a l’ONU exercida per polítics, o bé des de la mateixa comunitat d’Internet, exercida per tecnòlegs.

La decisió es produeix en el context de l’administració Obama, la imatge de la qual s’ha vist tocada -sobretot en el plànol internacional- per l’escàndol Snowden sobre l’espionatge massiu a La Xarxa de xarxes i les comunicacions electròniques a tot el planeta i a tots els nivells.

 

Copyleft 2014 El Mur Tecnològic
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà El Mur Tecnològic

Guillem Alsina
Etiquetes: