El Pla de Bolonya acaba amb els estudis d’informàtica?

Compartir

En la reorganització que el govern espanyol està duent a terme dels estudis universitaris amb vista als propers anys perden pes específic les carreres d’informàtica, el que ha desfermat la por entre el col·lectiu professional a què en un futur proper desapareguin.


Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – La reforma que el Ministeri de Ciència i Innovació espanyol està portant a terme dels estudis universitaris d’acord amb les línies mestres dibuixades per l’anomenat Pla Bolonya per als propers anys, ha indignat fortament al col·lectiu informàtic, fins al punt que s’estan gestant les primeres protestes en forma de vaga. El motiu: la gairebé desaparició de les titulacions d’informàtica, les competències de les quals seran assumides per la branca de Telecomunicacions.

Algunes veus han clamat per la desaparició de l’Enginyeria en Informàtica dels plans d’estudis, una cosa que des del COETIC (Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya) s’ha desmentit a través d’un comunicat però deixant clar que aquesta perd pes específic i que les seves atribucions seran assumides en la seva majoria per l’Enginyeria en Telecomunicacions.

Fins ara, els estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica són els únics que no estan reglats i no tenen atribucions, mentre que la carrera de Telecomunicacions és exclusiva a l’Estat Espanyol, no existint en els altres països, en els que les seves funcions es reparteixen entre Enginyeria en Electrònica i Enginyeria en Informàtica. Amb les actuals fitxes de carreres tècniques que està preparant el Ministeri, Informàtica perd atribucions enfront de Telecomunicacions, i es deixa a punt l’escenari per a què aquesta darrera assumeixi en el futur les competències i titulació de l’Enginyeria en Informàtica.

Des del Ministeri, l’argumentació oficial és que l’Enginyeria en Informàtica no té atribucions i que la informàtica és una matèria transversal i per tant no s’ha de concentrar en una titulació concreta. En els 35 anys de vida d’aquesta carrera, i segons dades proporcionades pel mateix COETIC, els estudis d’Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica han donat a la societat uns 125.000 professionals titulats, amb 95.000 estudiants buscant actualment aconseguir el seu títol.

Per la seva banda, el COETTC (Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Telecomunicació de Catalunya) també ha donat a conèixer el seu descontentament amb el futur pla del Ministeri.

L’Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI), organització degana en el panorama informàtic estatal, ha mostrat la seva preocupació davant la situació actual i exhorta a totes les institucions i organitzacions amb competències, atribucions i interessos en la professió d’informàtic que posin tots els mitjans al seu abast per solucionar la situació creada, mostrant al mateix temps la seva disposició a col·laborar amb totes les parts implicades.

Aquests fets atenyen a tots els Països Catalans tret de la Catalunya Nord, ja que els plans d’estudis depenen de l’autoritat francesa i no de l’espanyola.

Aclarint alguns fets

Des del COETIC s’ha fet arribar a la nostra redacció un comunicat del seu degà, Albano Sanchez-Ossorio en el qual s’aclareixen algunes de les informacions i rumors que han aparegut aquests darrers dies, i que reproduïm parcialment a continuació:

"– Desapareixerà el Títol d’Enginyer en Informàtica? i què passarà amb el meu títol d’Enginyer?

Rotundament no, però perdrà força i serà difícil que a Europa puguin reconèixer el títol, perquè Telecomunicacions tindrà més força i a llarg termini ens temem que substitueixi al nostre títol. Respecte al títol no el perdreu mai, sempre sereu Enginyers segons marca la Llei de l’Estat amb els reials decrets dels Estudis.

– Perquè Telecomunicacions té tanta força?

Perquè només a Catalunya el Col·legi de Tècnics de Telecomunicacions són 1.500 i 5.000 els "superiors", en canvi els Col·legis en Informàtica som 200 dels Tècnics i 500 dels "superiors".

– Xifres d’estudiants?

Els estudis d’Enginyeries en Informàtica Tècnica i no Tècnics, actualment són un terç de tots els estudiants de carreres de ciències, fent un total de 95.000 estudiants i un conjunt de 120.000 titulats a tot l’Estat Espanyol. Es preveu que en un futur siguem el Col·legi amb més força i col·legiats de tot l’estat.

– Els Col·legis hem de recolzar la vaga del dia 19 de novembre?

Dissabte dia 8 de novembre ens reunim a Madrid tots els Col·legis d’Enginyeries en Informàtica de l’Estat. Allà decidirem si recolzem la vaga o no. Us en tindrem informats.

– Quines accions prendrem?

Actuarem legalment de la següent manera:

Presentarem un recurs contra les Fitxes de Telecomunicacions per invasió d’estudis i competències al Ministeri.

Recolzarem les Fitxes presentades per la CODDI, dels estudis d’Enginyeries en Informàtica.

Farem una nota de premsa conjunta expressant al Govern el nostre malestar.

– En el futur què passa amb les Tècniques i els superiors, quines titulacions tindran?

Enginyeria Tècnica=Enginyeria de Grau, i Enginyeria en Informàtica=Màster especialització

– Què podeu fer vosaltres Col·legiats/des, Professionals, Estudiants?

Donar el màxim ressò d’aquestes notícies i, si finalment es convoca la vaga, fer-la."

Accions de protesta

Amb aquest estat de coses no és estrany que ja s’hagin convocat els primers actes de protesta per part del col·lectiu de professionals de la informàtica. El primer d’ells és una vaga per al dimecres vinent, dia 19 de novembre.

Des d’aquestes ratlles vull agrair la col·laboració de Marc Malagelada (representant del COETIC a Girona) i de Dídac López (President d’ATI Catalunya) per la seva col·laboració en proporcionar-me bona part de la informació necessària per a la redacció d’aquest article.

Més informació:

Vídeo de YouTube de la sessió del congrés dedicada al tema de les Enginyeries d’Informàtica

Guillem Alsina